Πελάτες

Χρησιμοποιήστε την ενότητα «Πελάτες» για να συγκεντρώσετε σημαντικά δεδομένα πελατών και να παρέχετε την after-sales εμπειρία που θέλετε να προσφέρετε στους πελάτες σας. Όλα τα αρχεία πελατών μπορούν να ανατεθούν σε εσωτερικούς χρήστες για καλύτερη διαχείριση πελατών, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ή / και να αναθέτουν διαφορετικές δραστηριότητες και να καταγράφουν σχόλια, που σχετίζονται με κάθε πελάτη.

Διαχείριση πελατών μεσιτικού γραφείου στο  CRM

Αποκτήστε πρόσβαση σε ολόκληρο το ιστορικό των πελατών σας

Η παρακολούθηση της εμπειρίας μετά την πώληση είναι τόσο σημαντική όσο το να κατανοήσετε το ιστορικό των πελατών σας μέχρι την πραγματοποίηση της πώλησης. Κάθε αρχείο πελάτη συνδέεται άμεσα με όλα τα ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με τον πελάτη, από την ζήτηση μέχρι την μετατροπή σε υποψήφιο πελάτη . Αυτό περιλαμβάνει κάθε στάδιο του κύκλου πωλήσεων που κάθε πελάτης έχει ολοκληρώσει, παρέχοντας σας έξυπνες επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως διάρκεια του κύκλου πωλήσεων, πλήρεις λεπτομέρειες των ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων ή τυχόν ειδικά αιτήματα που μπορεί να έχετε συμφωνήσει.

Παροχή πρόσβασης στην Πύλη Πελατών

Το πλάνο Enterprise σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την Πύλη Πελατών για να μοιράζεστε σημαντικές πληροφορίες με τους πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένων πρόσβαση σε κατόψεις, τοπογραφικά σχέδια, εικόνες ακινήτου και τις φωτογραφίες προόδου. Θα μπορούν επίσης να ελέγχουν τα Συμβόλαια και τις οικονομικές καταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού τους υπολοίπου και των πληρωμών που οφείλονται σε διάφορες υπηρεσίες, όπως τέλη καθαρισμού, κοινόχρηστων και τοπιοτέχνησης. Αυτές οι πληροφορίες αντλούνται αυτόματα από το σύστημα CRM, απλουστεύοντας τις ροές εργασίας και δίνοντας στους πελάτες την ικανοποίηση ότι κάποιος φροντίζει για εκείνους.

Παροχή πρόσβασης στην Πύλη Πελατών