Συμβόλαια πελατών

Η μετατροπή ενός υποψήφιου πελάτη μέσω του Qobrix σας επιτρέπει κλείσετε την συμφωνία συντάσσοντας ένα συμβόλαιο και να καταχωρίσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη νέα σας πώληση. Η ενότητα Συμβόλαια Πελατών σας βοηθά να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας ακόμη και μετά την πώληση όπως τους αξίζει.

Δημιουργία συμβολαίων και προσθήκη προμήθειας

Προσθέστε συμβόλαια & καθορίστε το ποσοστό προμήθειας

Κάθε συμβόλαιο μπορεί να ανατεθεί σε έναν εσωτερικό χρήστη του CRM ανά συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή εάν το συμβόλαιο έχει υπογραφεί, δεσμευτεί ή ακυρωθεί με το σχετικό ακίνητο που συνδέεται με αυτό. Μόλις γίνει η σύνδεση ενός ακινήτου με ένα συμβόλαιο, τότε εμφανίζεται αυτόματα στις Καταχωρήσεις Ακινήτων σας ως πωλημένο ή δεσμευμένο. Μπορείτε επίσης να σημειώσετε την τελική τιμή πώλησης του ακινήτου και να τη συγκρίνετε με την τιμή καταχώρησης, το οποίο σας βοηθά να παρακολουθείτε όλες τις προηγούμενες εκπτώσεις που έχουν παραχωρηθεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πλάνο προμήθειας 2 βαθμίδων που να αναφέρει το ποσό της προμήθειας που καταβάλλεται τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό συνεργάτη.

Διαχειριστείτε όλα τα σχετικά έγγραφα

Αποθηκεύστε και δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με τα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου και του αγοραπωλητήριου συμβολαίου που έχει υπογραφεί, καθώς και τυχόν πρόσθετες κρατήσεις ή συμπληρωματικές συμφωνίες. Προχωρήστε ένα βήμα παραπέρα και προσθέστε όλα τα σχετικά τραπεζικά και νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των αντίστοιχων εκπροσώπων που εμπλέκονται στην πώληση. Αυτό θα μειώσει τον χρόνο απάντησης σε ερωτήματα πελατών – βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών και θα ενισχύσει τη ροή εργασιών.

Διαχείριση εγγράφων σχετικών με συμβόλαια πελατών
Λίστα δραστηριοτήτων για συμβόλαια πελατών μεσιτικού γραφείου

Παρακολούθηση σημαντικών δραστηριοτήτων

Παρακολουθήστε τυχόν σημαντικές προθεσμίες και καταστάσεις μέσω της ενότητας Συμβάσεων Πελατών. Αυτό περιλαμβάνει την ημερομηνία παράδοσης σχετικά με τις συμφωνημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στο ακίνητο που αγοράστηκε ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τίτλος ακίνητης ιδιοκτησίας και αν εκκρεμεί, βρίσκεται υπό έκδοση ή εάν έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Προσθέστε περαιτέρω εργασίες ή κλήσεις σε σχέση με το συμβόλαιο, καθώς και προθεσμίες και επίπεδα προτεραιότητας για τη διαχείριση όλων των λογαριασμών σας.