Αυτοματισμοί πωλήσεων & μάρκετινγκ

Το Qobrix αποτελείται από διάφορα εργαλεία πωλήσεων και αυτοματισμού μάρκετινγκ που σας βοηθούν να διαχειριστείτε ολόκληρο τον κύκλο πωλήσεων αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενισχύοντας τις πωλήσεις και την απόδοση επένδυσης.

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων των συνεργατών/μεσιτών

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Συνεργατών του Qobrix για να διαχειριστείτε εύκολα όλα τα δεδομένα που αφορούν τους συνεργάτες που χρησιμοποιεί η κτηματομεσιτική σας επιχείρηση. Αυτό περιλαμβάνει συμφωνίες με συνεργάτες, συμφωνημένες προμήθειες, τύπο Συνεργάτη και σε ποιον πωλητή έχουν ανατεθεί. Συνδέστε όλες τις αγγελίες σας με τον αντίστοιχο συνεργάτη και δημιουργήστε αναφορές που δείχνουν ποιοι συνεργάτες αποφέρουν τις περισσότερες πωλήσεις για την επιχείρησή σας.

http://Real%20Estate%20Agent-Broker%20activities

Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα πελατών

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Qobrix CRM για να συγκεντρώσετε τις σημαντικές πληροφορίες πελατών, έχοντας πλήρη εικόνα όλων των πελατών σας σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε την ενότητα Ζητήσεων για να παρακολουθείτε ολόκληρο τον αγωγό πωλήσεών σας και να δημιουργείτε περισσότερες ευκαιρίες πωλήσεων. Ανεβάστε και διαχειριστείτε οποιαδήποτε έγγραφα που σχετίζονται με την αγορά ή την πώληση ακινήτου ενός πελάτη μέσω της ενότητας Συμφωνίες. Χρησιμοποιήστε την ενότητα Επαφές και Οργανισμοί για να διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα επαφών οποιωνδήποτε προσώπων, επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων.

http://Centralise%20All%20Customer%20Data

Παρακολούθηση όλων των εκστρατειών πωλήσεων & μάρκετινγκ

Χρησιμοποιήστε την ενότητα “Διαφημιστικές Καμπάνιες” για να προσθέσετε όλες τις εκστρατείες πωλήσεων ή μάρκετινγκ και να διατηρήσετε αρχείο με τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και το κόστος. Παρακολουθήστε επίσης την απόδοση κάθε καμπάνιας για να εντοπίσετε εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες ζητήσεις. Δημιουργήστε αναφορές ανά καμπάνια για την ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ. Καθορίστε από πού προέρχονται οι ζητήσεις, καθώς και πόσες και ποιες μετατρέπονται σε πωλήσεις.

http://Track%20all%20sales%20&%20marketing%20campaigns

Διαχειριστείτε ζητήσεις & προσφορές, εύκολα

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Ζητήσεων για να καταγράψετε εύκολα όλες τις κατάλληλες ζητήσεις στο CRM και να δώσετε προτεραιότητα σε αυτές που χρειάζονται άμεση προσοχή. Παρακολουθήστε πού βρίσκονται οι ζητήσεις στον αγωγό πωλήσεων και δείτε την ημερομηνία επόμενης παρακολούθησης. Χρησιμοποιήστε την ενότητα Προσφορές για να διαχειριστείτε καλύτερα τις προσφορές που γίνονται σε κάθε καταχώριση ακινήτου, ώστε να κλείνετε περισσότερες συμφωνίες.

Offers icon

Προσφορές

Προσφορές

http://Easily%20manage%20leads%20&%20opportunities

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.