Ζητήσεις

Το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM συγκεντρώνει όλους τους υποψήφιους πελάτες στην ενότητα Ζητήσεις, διευκολύνοντας την αναζήτηση του σχετικού υποψήφιου πελάτη που αναζητάτε. Οι ζητήσεις μπορούν να προστεθούν χειρονακτικά, μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής ή να προωθηθούν αυτόματα στο CRM από την μεσιτική σας ιστοσελίδα και από άλλες πηγές όπως το Facebook, ενσωματώνοντας τα με το Qobrix Real Estate API.

Δημιουργία Ζητήσεων στο CRM

Προσθέστε υποψήφιους πελάτες/ζητήσεις στο σύστημα CRM, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών επικοινωνίας, της συγκεκριμένης πηγής από την οποία δημιουργήθηκε, λεπτομέρειες του ενδιαφέροντος του υποψήφιου πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του τύπου ακινήτου και του προϋπολογισμού, την τρέχουσα κατάστασή του, σε ποιον συνεργάτη αντιστοιχεί και την ημέρα και ώρα της επόμενης ενέργειας που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόλις προστεθεί ο πελάτης, το CRM θα προβάλει αμέσως μια λίστα με τα καταχωρημένα ακίνητα που ταιριάζουν στις απαιτήσεις των ζητήσεων σας για να επιταχύνετε τη διαδικασία πώλησης.

http://Create%20a%20lead%20in%20the%20CRM

Προβολή ενεργειών που σχετίζονται με ζητήσεις

Επικαιροποιείστε την καταχώρηση κάθε υποψήφιου πελάτη προγραμματίζοντας εργασίες, καταγράφοντας κλήσεις ή απλά προσθέτοντας σχόλια με κάθε επακόλουθη ενέργεια ή πρόοδο, προβάλλοντας τις αργότερα σε χρονολογικό διάγραμμα. Αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο του κύκλου πωλήσεων.

http://View%20activities%20related%20to%20leads

Ενσωματώστε τα email σας με το CRM

Αποτυπώστε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ζητήσεις μέσω αυτόματης ενσωμάτωσης email με το σύστημα CRM. Δημιουργήστε αρχεία με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με συγκεκριμένες ζητήσεις, συγχρονισμένα σε πραγματικό χρόνο, για σωστή παρακολούθηση και έλεγχο. Η προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί ο χρήστης.

http://Integrate%20your%20emails%20with%20the%20CRM

Προσελκύστε υποψήφιους πελάτες μέσω της ιστοσελίδας σας

Ενσωματώστε το έντυπο επικοινωνίας της μεσιτικής σας ιστοσελίδας στο σύστημα CRM, ώστε τα δεδομένα που εισάγουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας να συγχρονίζονται αυτόματα με την ενότητα Ζητήσεις. Αναθέστε τις ζητήσεις στην ομάδα πωλήσεών σας για άμεση παρακολούθηση.

http://Gather%20leads%20from%20your%20website

Παρακολούθηση ζητήσεων συνεργατών

Παρακολουθήστε όλους τους υποψήφιους πελάτες των Συνεργατών σας, καθώς ενσωματώνονται απευθείας στην ενότητα Ζητήσεις μέσω της πύλης Μεσιτών. Προσδιορίστε ποιοι συνεργάτες αποφέρουν τους περισσότερους υποψήφιους πελάτες.

http://Monitor%20agent%20leads

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.