Διαφημιστικές καμπάνιες

Η ενότητα «Καμπάνιες» του μεσιτικού προγράμματος Qobrix CRM είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διαχείριση καμπανιών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε εύκολα διαφορετικές διαφημιστικές καμπάνιες, για να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες που δημιουργούνται από κάθε καμπάνια και για να παρακολουθείτε την απόδοση κάθε καμπάνιας και να προβείτε σε αλλαγές όπου είναι απαραίτητο.

Δημιουργήστε καμπάνιες μάρκετινγκ

Χρησιμοποιήστε τη ενότητα Καμπάνιες για να δημιουργήσετε εύκολα καμπάνιες πωλήσεων ή μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε δεδομένα από το CRM σας για τη δημιουργία ομάδων υποψηφίων πελατών στους οποίους μπορούν να αποστέλλονται στοχευμένες καμπάνιες χρησιμοποιώντας εφαρμογές τρίτων όπως MailChimp, Facebook, LinkedIn κ.λπ.

http://Create%20marketing%20campaigns

Παρακολούθηση πηγής ζητήσεων

Η παρακολούθηση της πηγής των ζητήσεων είναι σημαντική για να μπορέσετε να τροποποιήσετε τις καμπάνιες πωλήσεων και μάρκετινγκ για να βελτιώσετε τη δημιουργία υποψηφίων πελατών. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο “Καμπάνιες” για να δημιουργήσετε λίστες καμπανιών ανά τύπο πωλήσεων ή καμπάνιας μάρκετινγκ και το αντιστοιχίστε τους υποψήφιους πελάτες στη συγκεκριμένη καμπάνια από την οποία προέρχονται.

http://Track%20lead%20source

Παρακολούθηση απόδοσης εκστρατειών

Πιθανότατα θα εκτελείτε διάφορες καμπάνιες πωλήσεων και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών κοινωνικών μέσων, Google Ads, ενημερωτικών δελτίων, καμπανιών μάρκετινγκ μέσω email, εκθέσεων, εμπορικών εκθέσεων κ.λπ. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο “Καμπάνιες” για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια καμπάνια δημιουργεί τους περισσότερους υποψήφιους πελάτες και τροποποιήστε αυτές που δεν είναι τόσο αποδοτικές.

http://Monitor%20campaign%20performance

Ανάλυση πηγής ζητήσεων

Δημιουργήστε εκθέσεις ανά καμπάνια και μοιραστείτε τις με τις ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ, για αναγνώριση των πηγών ζητήσεων καθώς και ποιες ζητήσεις μετατρέπονται σε πραγματικές πωλήσεις.

http://Analyse%20reports%20to%20understand%20your%20leads

Παρακολούθηση κόστους διαφημιστικών εκστρατειών

Προσθέστε τον προϋπολογισμό, το πραγματικό κόστος και τα αναμενόμενα έσοδα κάθε καμπάνιας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες καμπάνιες έχουν καλή απόδοση (αναμενόμενα έσοδα έναντι πραγματικών εσόδων που δημιουργούνται) και να τροποποιήσετε τις καμπάνιες ανάλογα.

http://Track%20campaign%20costs

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.