Μεσίτες/Εξωτερικοί Συνεργάτες

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Μεσίτες/Εξωτερικοί Συνεργάτες για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων και να διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τους Μεσίτες ή / και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες σας. Παρακολουθείστε την απόδοσή τους όσον αφορά τη δημιουργία υποψηφίων πελατών και των πωλήσεων τους και μοιραστείτε σχετικές πληροφορίες μαζί τους για να βοηθήσετε στην επίτευξη των στόχων σας.

Διαχείριση μεσιτών/εξωτερικών συνεργατών

Διαχείριση Μεσιτών / Εξωτερικών Συνεργατών

Προσθέστε και προβάλετε εύκολα όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν μεσίτες ή / και Εξωτερικούς Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, των συμφωνημένων προμηθειών και του εσωτερικού πωλητή στον οποίο έχουν ανατεθεί. Κατηγοριοποιήστε όλους τους Μεσίτες/Εξωτερικούς Συνεργάτες ανά τύπο. Ανεβάστε υπογεγραμμένες συμφωνίες για να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες των συνεργασιών σας. Εάν δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει μια συμφωνία, τότε απλώς τροποποιήστε την κατάσταση της, προκειμένου να παρακολουθείτε την πορεία της σε εύθετο χρόνο.

Παρακολούθηση απόδοσης

Κάθε νέος Μεσίτης / Εξωτερικός Συνεργάτης που προστίθεται στη βάση δεδομένων σας διατίθεται για σύνδεση με εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες. Αυτό θα σας επιτρέψει στη συνέχεια να δημιουργήσετε διάφορες αναφορές στα δικά σας ταμπλό επισκόπησης για να παρακολουθείτε την απόδοση των μεσιτών / εξωτερικών αντιπροσώπων σας, π.χ. τον συνολικό αριθμό υποψηφίων πελατών που δημιουργήθηκαν και τα συνολικά έσοδα που δημιουργούνται από τις πωλήσεις.

Παρακολούθηση απόδοσης μεσιτών/συνεργατών μεσιτικού γραφείου
Real Estate Agent portal Marketing material

Παραχώρηση πρόσβασης στην Πύλη Μεσιτών

Το Qobrix Enterprise plan σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την Πύλη Μεσιτών και να μοιράζεστε σημαντικές πληροφορίες με όλους τους Μεσίτες / Εξωτερικούς Συνεργάτες σας. Με ένα κλικ, ο Μεσίτης / Εξωτερικός Συνεργάτης θα λάβει μια αυτόματη ειδοποίηση μέσω email με πληροφορίες για πρόσβαση στην πύλη. Η πύλη λειτουργεί σε άμεση επικοινωνία με το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM και προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εξασφάλισης πωλήσεων με την επωνυμία του μεσίτη/εξωτερικού συνεργάτη, τη μεταφόρτωση υλικού μάρκετινγκ και τη δυνατότητα ενός Μεσίτη / Εξωτερικού Συνεργάτη να εγγράψει ένα υποψήφιο πελάτη.