Οργανισμοί

Η ενότητα «Οργανισμοί» περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των οργανισμών και άλλων νομικών οντοτήτων με τα οποίες συνεργάζεται η εταιρεία σας.

Διαχείριση οργανισμών στο μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix

Βασικά χαρακτηριστικά

Εύκολο στην διαχείριση

Διαχειριστείτε τις επαφές των Οργανισμών σας εύκολα συνδέοντάς τις με εξωτερικούς συνεργάτες, συμβόλαια πελατών και άλλα σχετικά δεδομένα.

Χρησιμοποιήστε τα δικά σας κριτήρια για αναζήτηση

Αναζητήστε οργανισμούς μέσω του Qobrix εύκολα με λίγα μόνο κλικ και αποκτήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένων email, τηλεφώνων, διευθύνσεων και δείτε ποιες μεμονωμένες επαφές συνδέονται με κάθε οργανισμό καθώς και τον τίτλο εργασίας τους.

Μειώστε τις διπλές καταχωρήσεις

Εντοπίστε εύκολα διπλές καταχωρήσεις και επιλέξτε αν θέλετε να τις διαγράψετε, να τις συγχωνεύσετε ή να τις αγνοήσετε εντελώς.