Προσφορές

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Προσφορές για εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση προσφορών και αντι-προσφορών που υποβάλλονται στα ακίνητα. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να ολοκληρώσετε συμφωνίες ή να επαναδιαπραγματευτείτε νέες προσφορές για πιθανές πωλήσεις.

Παρακολούθηση προσφορών και αντιπροτάσεων ακινήτων

Παρακολούθηση όλων των προσφορών και των αντιπροτάσεων

Εισάγετε εύκολα το ποσό της προσφοράς για ένα ακίνητο στο σύστημα CRM καθώς επίσης και το ποσό οποιασδήποτε αντι-πρότασης, εάν ισχύει.

Παρακολούθηση ακινήτων που δεν έχουν πωληθεί

Δείτε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί σε όλα τα ακίνητα. Παρακολουθήστε τα ακίνητα τα οποία έχουν λάβει πολλές προσφορές για να αποφασίσετε την τελική τιμή πώλησης. Προσδιορίστε τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προσφορές για να συζητήσετε με τον πελάτη τη δυνατότητα αλλαγής της τιμής του ακινήτου.

Προσφορές και αντιπροτάσεις ανά ακίνητο και σύνθετη αναζήτηση