Υποψήφιοι πελάτες

Η ενότητα Υποψήφιων Πελατών χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, παρακολούθηση και διαχείριση υποψήφιων πελατών καθ’όλη τη διαδικασία πώλησης. Οι υποψήφιοι πελάτες δημιουργούνται συνήθως μέσω της διαδικασίας μετατροπής ζητήσεων και αντιπροσωπεύουν όλους τους πελάτες οι οποίοι, αφού επικυρωθούν από την ομάδα πωλήσεων, έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε μια επιτυχημένη πώληση.

Δημιουργία υποψήφιων πελατών στο Qobrix Real Estate CRM

Διαχειριστείτε νέους & υφιστάμενους υποψήφιους πελάτες

Μόλις μία ζήτηση επικυρωθεί με επιτυχία, τότε μετατρέπεται σε υποψήφιο πελάτη με ένα κλικ. Επιλέξτε ποια κατάσταση καθορίζει καλύτερα το νέο σας πελάτη και τροποποιήστε άλλα σχετικά πεδία, όπως την επόμενη ημερομηνία ελέγχου, περιγραφή του νέου πελάτη, αλλαγές στον προϋπολογισμό ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στις απαιτήσεις του.

Προβολή ενεργειών σε σχέση με υποψήφιους πελάτες

Χρησιμοποιήστε το πεδίο Επισκέψεις  για να παρακολουθείτε τον αριθμό των προβλεπόμενων και καθυστερημένων επισκέψεων σε ένα ακίνητο. Με το πεδίο Προσφορές, καταγράψτε τυχόν προσφορές που υποβλήθηκαν για ένα ακίνητο, καθώς και τυχόν αντιπροτάσεις. Οι προσφορές μπορούν να προστεθούν αμέσως κατά την προβολή ενός υποψήφιου πελάτη ή ενός αρχείου ακινήτου.

Προβολή ενεργειών σε σχέση με υποψήφιους πελάτες μεσιτικού γραφείου
Μετατροπή υποψήφιων πελατών σε ολοκληρωμένους πελάτες

Μετατροπή ενδιαφέροντος σε ολοκληρωμένη συμφωνία

Μόλις ολοκληρωθεί μια συμφωνία, απλώς ανοίξτε το αρχείο του υποψήφιου πελάτη και μετατρέψετε τον σε ολοκληρωμένο πελάτη και στη συνέχεια συνδέστε το συμβόλαιο του σε ένα αρχείο όπου μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με την πώληση. Αυτό περιλαμβάνει το ακίνητο που αγοράστηκε, την τελική τιμή πώλησης, συμφωνημένες προμήθειες και αντίγραφο του υπογεγραμμένου συμβολαίου.