Διαχείριση οικονομικών

Χρησιμοποιήστε το σύστημα ακινήτων Qobrix CRM για να δημιουργήσετε Σχέδια Πληρωμών σύμφωνα με το είδος της συμφωνίας που έχετε συνάψει με τον πελάτη σας, είτε πρόκειται για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ενός ακινήτου, τα τέλη ιδιόκτητων κατοικιών ή για οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα έξοδα. Η πλούσια κύρια βάση του πεδίου Διαχείρισης Οικονομικών, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σχετικές πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη συντήρηση της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων μηνιαίων πληρωμών, των καθυστερημένων ποσών, των τρεχουσών υπολοίπων και άλλων.

Διαχείριση οικονομικών στο Qobrix CRM

Προσθέστε εύκολα πλάνα πληρωμών

Όλα τα πλάνα Πληρωμών συνδέονται με υφιστάμενα Συμβόλαια όπου το συνολικό συμφωνηθέν ποσό περιλαμβάνεται μαζί με την περίοδο κατά την οποία το ποσό πρέπει να εξοφληθεί πλήρως. Στη συνέχεια, έχετε την επιλογή να επιλέξετε τον τύπο δόσης που θέλετε να εφαρμόσετε σε αυτό το πρόγραμμα και εάν οι δόσεις θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση. Μόλις πραγματοποιήσετε αυτήν την επιλογή και υποβάλετε το νέο σας πλάνο πληρωμών, το Qobrix CRM θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τις δόσεις που υπολογίζονται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό και τον τύπο δόσης που επιλέξατε.

Προσθήκη πλάνων πληρωμών
Qobrix Real Estate Payment Instalments

Ανάλυση πληρωμών ανά δόση

Με βάση την περίοδο κατά την οποία πρέπει να εξοφληθεί το πλήρες ποσό, το CRM αναλύσει την καταβολή δόσεων, π.χ. ένα ακίνητο που πωλείται για 1 εκατομμύριο με περίοδο πληρωμής 1 έτους και με τριμηνιαίο τύπο δόσεων θα δημιουργήσει 4 ξεχωριστές δόσεις των 250.000 ανά 3 μήνες. Μόλις διευθετηθεί μια δόση, μπορείτε να ενημερώσετε το CRM σας εισάγοντας το καταβληθέν ποσό με συνημμένη απόδειξη πληρωμής, όπου το συνολικό υπόλοιπο του αρχικού προγράμματος πληρωμής υπόκειται σε άμεση μείωση.

Ανάλυση πληρωμών ανά δόση

Με βάση την περίοδο κατά την οποία πρέπει να εξοφληθεί το πλήρες ποσό, το CRM αναλύσει την καταβολή δόσεων, π.χ. ένα ακίνητο που πωλείται για 1 εκατομμύριο με περίοδο πληρωμής 1 έτους και με τριμηνιαίο τύπο δόσεων θα δημιουργήσει 4 ξεχωριστές δόσεις των 250.000 ανά 3 μήνες. Μόλις διευθετηθεί μια δόση, μπορείτε να ενημερώσετε το CRM σας εισάγοντας το καταβληθέν ποσό με συνημμένη απόδειξη πληρωμής, όπου το συνολικό υπόλοιπο του αρχικού προγράμματος πληρωμής υπόκειται σε άμεση μείωση.

Qobrix Real Estate Payment Instalments