Διαχείριση οικονομικών

Χρησιμοποιήστε το σύστημα ακινήτων Qobrix CRM για να δημιουργήσετε Σχέδια Πληρωμών σύμφωνα με το είδος της συμφωνίας που έχετε συνάψει με τον πελάτη σας, είτε πρόκειται για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ενός ακινήτου, τα τέλη ιδιόκτητων κατοικιών ή για οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα έξοδα. Η πλούσια κύρια βάση του πεδίου Διαχείρισης Οικονομικών, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σχετικές πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη συντήρηση της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων μηνιαίων πληρωμών, των καθυστερημένων ποσών, των τρεχουσών υπολοίπων και άλλων.

Προσθέστε εύκολα πλάνα πληρωμών.

Καταγράψτε, περιηγηθείτε και επεξεργαστείτε όλα τα Πλάνα Πληρωμών γρήγορα και εύκολα. Προσθέστε όλες τις ζωτικής σημασίας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου πληρωμής, του οφειλόμενου ποσού, των ανεξόφλητων υπολοίπων και των ημερομηνιών εξόφλησης. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε καταχώρηση σχεδίου πληρωμής και δείτε το ιστορικό όλων των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο πλάνο, καθώς και το ποσό που έχει πληρωθεί ή οφείλεται ακόμη.

http://real%20estate%20property%20payment%20plans

Παρακολουθήστε την αποπληρωμή τιμολογίων.

Δείτε όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για κάθε πλάνο πληρωμής που έχει καταχωρηθεί στο CRM. Παρακολουθήστε την πρόοδο κάθε τιμολογίου και δείτε ποια τιμολόγια εκκρεμούν.

http://Monitor%20issued%20invoices

Διαχειριστείτε τις πληρωμές σας καλύτερα.

Μέσω του Qobrix CRM έχετε μια συνολική εικόνα των πληρωμών που έχουν γίνει, την μέθοδο πληρωμής και την ημερομηνία λήψης της πληρωμής. Δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε εκδοθέντα τιμολόγια για καλύτερη διαχείριση των συναλλαγών σας.

http://Manage%20payments

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.