Διαχειριστείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες

Ο κύκλος πωλήσεων ακινήτων αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας πώλησης. Κάθε δραστηριότητα έχει σημαντικό ρόλο προς στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και το λογισμικό για μεσίτες Qobrix CRM επιτρέπει στην ομάδα πωλήσεών σας να διαχειρίζεται αυτές τις δραστηριότητες αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων

Συνδέστε όλες τις κλήσεις στο μεσιτικό CRM του Qobrix για καλύτερη διαχείριση των εισερχόμενων υποψηφίων πελατών και ευκαιριών. Ενσωματώστε το CRM σας με VOIP για αυτοματοποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες και εισαγάγετε αρχεία ήχου για να ακούσετε συνομιλίες πωλήσεων.

http://Monitor%20your%20entire%20call%20history

Παρακολουθήστε την κατάσταση όλων των επισκέψεων

Χρησιμοποιήστε το Qobrix για να προγραμματίσετε επισκέψεις σε ακίνητα με υποψήφιους πελάτες στο σύστημα CRM και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα για να προσδιορίσετε ποια ακίνητα δημιουργούν περισσότερο ενδιαφέρον από άλλα, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τις καταχωρήσεις σας ανάλογα.

http://Track%20the%20status%20of%20all%20viewings

Βελτιώστε τη διαχείριση εργασιών

Καταγράψτε όλες τις εργασίες στο σύστημα CRM του Qobrix και αντιστοιχίστε τις ανάλογα, με σχετικές προθεσμίες, έτσι ώστε να τυγχάνουν σωστής διαχείρισης, βελτιώνοντας τις ροές εργασίας και την εξυπηρέτηση πελατών.

http://Improve%20task%20management

Διατηρείστε ιστορικό σχολίων

Διατηρείστε αρχείο καταγραφής και παρακολουθήστε το ιστορικό των πιο σχετικών ενεργειών και αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε εγγραφή που προστίθεται σε οποιοδήποτε πεδίο του μεσιτικού προγράμματος.

http://Keep%20a%20tab%20on%20all%20comments

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.