Διαχειριστείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες

Ο κύκλος πωλήσεων ακινήτων αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας πώλησης. Κάθε δραστηριότητα έχει σημαντικό ρόλο προς στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και το λογισμικό για μεσίτες Qobrix CRM επιτρέπει στην ομάδα πωλήσεών σας να διαχειρίζεται αυτές τις δραστηριότητες αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων

Συνδέστε όλες τις κλήσεις στο μεσιτικό CRM του Qobrix για καλύτερη διαχείριση των εισερχόμενων υποψηφίων πελατών και ευκαιριών. Ενσωματώστε το CRM σας με VOIP για αυτοματοποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες και εισαγάγετε αρχεία ήχου για να ακούσετε συνομιλίες πωλήσεων.

Ιστορικό κλήσεων μεσιτικού προγράμματος Qobrix
Παρακολούθηση επισκέψεων σε ακίνητα

Παρακολουθήστε την κατάσταση όλων των επισκέψεων

Χρησιμοποιήστε το Qobrix για να προγραμματίσετε επισκέψεις σε ακίνητα με υποψήφιους πελάτες στο σύστημα CRM και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα για να προσδιορίσετε ποια ακίνητα δημιουργούν περισσότερο ενδιαφέρον από άλλα, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τις καταχωρήσεις σας ανάλογα.

Βελτιώστε τη διαχείριση εργασιών

Καταγράψτε όλες τις εργασίες στο σύστημα CRM του Qobrix και αντιστοιχίστε τις ανάλογα, με σχετικές προθεσμίες, έτσι ώστε να τυγχάνουν σωστής διαχείρισης, βελτιώνοντας τις ροές εργασίας και την εξυπηρέτηση πελατών.
Διαχείριση εργασιών μεσιτικού γραφείου
Διαχείριση σχολίων μεσιτικού γραφείου

Διατηρείστε ιστορικό σχολίων

Διατηρείστε αρχείο καταγραφής και παρακολουθήστε το ιστορικό των πιο σχετικών ενεργειών και αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε εγγραφή που προστίθεται σε οποιοδήποτε πεδίο του μεσιτικού προγράμματος.