Διαχείριση επισκέψεων σε ακίνητα

Μόλις ένας υποψήφιος πελάτης μετατραπεί σε ενδιαφερόμενο, έχετε πλέον την επιλογή να διεξάγετε όσες επισκέψεις στο ακίνητο χρειάζεστε για να κλείσετε τη συμφωνία.

Πρόσθηκη και ανάθεση επισκέψεων

Προσθέστε μια επίσκεψη δίνοντάς της ένα θέμα και συνδέστε την με το σχετικό ακίνητο. Στη συνέχεια, προγραμματίστε την ακριβή ημέρα και ώρα της επίσκεψης και να προσθέστε τυχόν σημαντικές παρατηρήσεις. Οι επισκέψεις μπορούν επίσης να ανατεθούν σε οποιονδήποτε χρήστη του CRM, πράγμα που είναι πολύ βολικό για έναν διαχειριστή ή έναν εκτελεστικό υπάλληλο που χρησιμοποιεί το Qobrix για να δημιουργήσει επισκέψεις και να τις ανάλογες αντιστοιχήσεις.

http://Add%20and%20assign%20viewings

Παρακολούθηση επισκέψεων σε ακίνητα

Ομαδοποιήστε όλες τις επισκέψεις ανά ακίνητο και δείτε τα απούλητα ακίνητα που έχουν τις περισσότερες επισκέψεις. Στη συνέχεια, μπορείτε να ερευνήσετε περαιτέρω με βάση τα σχόλια που δόθηκαν από την ομάδα πωλήσεων γιατί ορισμένα ακίνητα έχουν παραμείνει απούλητα, π.χ το ακίνητο είναι πολύ ακριβό, και να λάβετε τις απαραίτητες ενέργειες.

http://Track%20property%20viewings

Παρακολουθήστε την απόδοση της ομάδας πωλήσεων

Η  προηγμένη λειτουργικότητα αναζήτησης του Qobrix σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε τις επισκέψεις σας ανά πωλητή με καθορισμένες ημερομηνίες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε άμεσα μια ποικιλία ενημερωτικών καταστάσεων όπως λίστα επισκέψεων ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα, τον συνολικό αριθμό επισκέψεων του προηγούμενου μήνα ή τον συνολικό αριθμό επισκέψεων ανά πωλητή. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος παρακολούθησης της απόδοσης της ομάδας πωλήσεών σας.

http://Group%20and%20monitor%20performance(1)

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.