Εργασίες

Χρησιμοποιήστε το πεδίο «Εργασίες» για να διαχειριστείτε καθολικές εργασίες, ώστε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα λειτουργίας και την εξυπηρέτηση πελατών.

Προσθήκη εργασιών μεσιτικού γραφείου στο Qobrix CRM

Προσθέστε εργασίες εύκολα

Προσθέστε εργασίες στο Σύστημα Qobrix CRM εύκολα και αναθέστε τις στα μέλη της ομάδας σας, με αντίστοιχες προθεσμίες. Οι εργασίες μπορούν να συνδεθούν απευθείας με οποιοδήποτε αρχείο συμπεριλαμβανομένων: ζητήσεων, υποψηφίων ή άλλων πελατών και καταχωρήσεις ακινήτων.

Προσθήκη προτεραιοτήτων

Ταξινομήστε τις εργασίες του μεσιτικού σας γραφείου κατά προτεραιότητα ή ημερομηνία λήξης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση τους.
Ταξινόμηση εργασιών μεσιτικού γραφείου ανά ημερομηνία
Δείτε την πρόοδο εργασιών στο μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM

Δείτε προσεχείς εργασίες

Φιλτράρετε τις εργασίες ανά ημερομηνία και αποκτήστε μια συνολική εικόνα του τι εκκρεμεί, σε τι εργάζονται τα μέλη της ομάδας σας και εάν θα τηρηθούν οι προθεσμίες.

Δημιουργία ταμπλό επισκόπησης και αναφορών

Χρησιμοποίησε τα  ταμπλό αναφορών/στατιστικών για να λάβετε μια οπτική αναπαράσταση όλων των εκκρεμών ή ολοκληρωμένων εργασιών. Προσαρμόστε το σχετικό ταμπλό επισκόπησης για να παρουσιάσετε τις πληροφορίες που θέλετε με τον τρόπο που σας βολεύει. Αυτό περιλαμβάνει γραφήματα πίτας ή διαγράμματα, παρουσιάσεις και γραφήματα ράβδων κ.λπ. Δημιουργήστε αναφορές για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάστασης όλων των εργασιών.

Ταμπλό επισκόπησης και αναφορών μεσιτικού γραφείου