Εργασίες

Διαχειριστείτε καθολικές εργασίες μέσω του Qobrix & βελτιώστε την αποτελεσματικότητα λειτουργίας και την εξυπηρέτηση πελατών.

Προσθέστε εργασίες εύκολα

Προσθέστε εργασίες στο Σύστημα Qobrix CRM εύκολα και αναθέστε τις στα μέλη της ομάδας σας, με αντίστοιχες προθεσμίες. Οι εργασίες μπορούν να συνδεθούν απευθείας με οποιοδήποτε αρχείο συμπεριλαμβανομένων: ζητήσεων, υποψηφίων ή άλλων πελατών και καταχωρήσεις ακινήτων.

http://Create%20tasks%20easily

Προσθήκη προτεραιοτήτων

Ταξινομήστε τις εργασίες του μεσιτικού σας γραφείου κατά προτεραιότητα ή ημερομηνία λήξης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση τους.

http://Prioritize%20tasks

Δείτε προσεχείς εργασίες

Φιλτράρετε τις εργασίες ανά ημερομηνία και αποκτήστε μια συνολική εικόνα του τι εκκρεμεί, σε τι εργάζονται τα μέλη της ομάδας σας και εάν θα τηρηθούν οι προθεσμίες.

http://View%20upcoming%20tasks

Δημιουργία ταμπλό επισκόπησης & αναφορών

Χρησιμοποίησε τα  ταμπλό αναφορών/στατιστικών για να λάβετε μια οπτική αναπαράσταση όλων των εκκρεμών ή ολοκληρωμένων εργασιών. Προσαρμόστε το σχετικό ταμπλό επισκόπησης για να παρουσιάσετε τις πληροφορίες που θέλετε με τον τρόπο που σας βολεύει. Αυτό περιλαμβάνει γραφήματα πίτας ή διαγράμματα, παρουσιάσεις και γραφήματα ράβδων κ.λπ. Δημιουργήστε αναφορές για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάστασης όλων των εργασιών.

http://Generate%20dashboards%20&%20reports

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.