Διαχείριση κλήσεων μεσιτικού γραφείου

Χρησιμοποιήστε το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM για να απαριθμήσετε όλες τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα αυτών των κλήσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με ζητήσεις και υποψήφιους πελάτες, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας αγοράς βρίσκονται και να τροποποιήσετε ανάλογα τη στρατηγική μετατροπής υποψηφίων πελατών.

Παρακολούθηση εισερχόμενων & εξερχόμενων κλήσεων

Ενσωματώστε το Qobrix CRM με το σύστημα IP PBX (σύστημα τηλεφωνίας) και καταγράψτε αυτόματα όλες τις κλήσεις που πραγματοποιούνται και λαμβάνονται από και προς τους πελάτες. Με αυτή την έξυπνη ενσωμάτωση, μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνολογία click-to-call και να πραγματοποιείτε κλήσεις παρακολούθησης απευθείας από το CRM σας.

http://Monitor%20your%20entire%20call%20history

Ακούστε τις ηχογραφήσεις κλήσεων για βελτίωση των στρατηγικών πωλήσεων & μάρκετινγκ

Εισάγετε αρχεία ήχου και ακούστε τις ηχογραφήσεις κλήσεων. Οι γνώσεις που αποκομίζετε από αυτές τις ηχογραφήσεις θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε καλύτερα τις στρατηγικές μάρκετινγκ σας. Ακούγοντας πραγματικές συνομιλίες και σενάρια, μπορείτε να εφαρμόσετε την εκπαίδευση που απαιτείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και τελικά για την επίτευξη των στόχων των πωλήσεών σας.

http://Listen%20to%20call%20recordings

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.