Κλήσεις

Χρησιμοποιήστε το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM για να απαριθμήσετε όλες τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα αυτών των κλήσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με ζητήσεις και υποψήφιους πελάτες, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας αγοράς βρίσκονται και να τροποποιήσετε ανάλογα τη στρατηγική μετατροπής υποψηφίων πελατών.

Διαχείριση κλήσεων μεσιτικού γραφείου

Βασικά Χαρακτηριστικά

Παρακολούθηση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

Ενσωματώστε το Qobrix CRM με το σύστημα IP PBX (σύστημα τηλεφωνίας) και καταγράψτε αυτόματα όλες τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και ελήφθησαν από ζητήσεις και υποψήφιους πελάτες. Η ενσωμάτωση θα σας επιτρέψει επίσης να εφαρμόσετε την τεχνολογία κλικ-για-κλήση και να πραγματοποιήσετε κλήσεις παρακολούθησης απευθείας από το CRM σας.

Ακούστε τις ηχογραφήσεις κλήσεων για τη βελτίωση των στρατηγικών πωλήσεων και μάρκετινγκ

Εισαγάγετε αρχεία ήχου και ακούστε τις ηχογραφήσεις κλήσεων. Αυτό σας δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της ομάδας πωλήσεών σας – εάν θέτουν τις σωστές ερωτήσεις, εάν αντιλαμβάνονται τα σημεία που θεωρεί ένας υποψήφιος πελάτης προβληματικά και εάν αντιμετωπίζουν τις αντιρρήσεις με αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσδιορίσετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε αντιπροσώπου πωλήσεων και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την εκπαίδευση που απαιτείται για να βελτιώσετε τις πιθανότητές τους να επιτύχουν τους στόχους πωλήσεων. Οι ηχογραφήσεις κλήσεων βοηθούν επίσης τους υπεύθυνους πωλήσεων και μάρκετινγκ να βελτιώσουν τις στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουν από αυτές τις πραγματικές συζητήσεις και σενάρια.