Σχόλια

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε αρχείο για οποιοδήποτε εργαλείο του CRM μπορούν να γίνουν αναφορά σαν σχόλιο καταγράφοντας αμέσως την ημερομηνία και την ώρα που έγινε το σχόλιο και από ποιον. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά την προβολή οποιουδήποτε αρχείου στο σύστημα CRM, αφού μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ιστορικό των ενεργειών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αρχείο π.χ. παρακολουθείστε τις ενέργειες που ακολουθούνται για μία ζήτηση, δείτε τις πιο πρόσφατες αναφορές που καταγράφηκαν από την ομάδα πωλήσεων κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης με ένα υποψήφιο πελάτη ή δείτε επίσης παρατηρήσεις που κατέγραψαν πελάτες στο αρχείο πελατών τους.

Λίστα σχολίων στο Qobrix CRM