Διαχείριση Εγγράφων

Η ενότητα «Έγγραφα» του συστήματος Qobrix CRM χρησιμοποιείται για την φόρτωση βοηθητικού υλικού μάρκετινγκ και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων εγγράφων που σχετίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κεντρική διαχείριση επίσημων εγγράφων

Ανεβάστε όλα τα επίσημα έγγραφα στο σύστημα CRM για εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, π.χ. Εταιρικά Έγγραφα, Άδειες, Πρότυπα Συμβολαίου, Έντυπα / Εφαρμογές και άλλα έγγραφα που θεωρείτε απαραίτητα.

http://Qobrix%20Real%20Estate%20Document%20Management

Δημιουργία αρχείου μάρκετινγκ

Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος υλικού μάρκετινγκ που δημιουργείται και χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις ακινήτων καθημερινά. Χρησιμοποιήστε την ενότητα «Έγγραφα» για να δημιουργήσετε αρχείο στο οποίο θα συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό για να εντοπίζετε εύκολα αυτό που ψάχνετε. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο, περιηγήσεις, παρουσιάσεις, φυλλάδια, διαφημιστικά, σχέδια κ.λπ.

http://Qobrix%20CRM%20Document%20Management%20-%20Marketing%20archive

Ονομάστε τους φακέλους εγγράφων σας

Η ενότητα «Έγγραφα» στο CRM σας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσετε τους φακέλους στους οποίους ανεβάζετε τα έγγραφα, καθιστώντας πολύ πιο εύκολη και ταχύτερη την αναζήτηση ενός εγγράφου στο CRM.

http://Qobrix%20CRM%20Document%20Management%20-%20Naming%20Files

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.