Ροή εργασίας έγκρισης ακινήτου

Ένα χρήσιμο εργαλείο όταν η ιστοσελίδα σας είναι ενσωματωμένη με το CRM σας.

Έλεγχος ακινήτων πριν την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας

Ελέγξτε τα ακίνητα πριν τα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας

Όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να περιορίσετε τη δημοσίευση οποιουδήποτε ακινήτου από το CRM στην ιστοσελίδα σας έως ότου ελεγχθεί από τους χρήστες που έχουν αναλάβει το ρόλο να ελέγχουν ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το ακίνητο αυτό (π.χ. ονομασία ακινήτου, προδιαγραφές, εικόνες, τιμή , κλπ.) είναι σωστά. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις καταχωρήσεις ακινήτων στην ιστοσελίδα σας είναι ακριβείς και ενημερωμένες.