Διαχείριση χρηστών

Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας σας με μέσω της διαχείρισης χρηστών στο Qobrix Real Estate CRM. Αυξήστε την αποδοτικότητα δημιουργώντας και αναθέτοντας χρήστες σε συγκεκριμένες ομάδες βάσει των εσωτερικών διαδικασιών και διεργασιών σας.

Δημιουργία Ομάδων Χρηστών

Δημιουργήστε ομάδες χρηστών με ευκολία στο CRM για να οργανώσετε αποτελεσματικά την ομάδα σας. Αναθέστε χρήστες σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Οικονομικά και Διοίκηση, με βάση τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Ανάλογα με την πρόσβαση που έχει η κάθε ομάδα, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και  δεδομένα.

http://Creating%20User%20Groups

Ανάθεση Ρόλων σε Ομάδες

Βελτιστοποιήστε τις άδειες χρήσης με την ανάθεση ρόλων σε ομάδες στο CRM. Οι χρήστες μπορούν να ανατεθούν σε πολλαπλές ομάδες, ο καθένας από τις οποίες συνδέεται με συγκεκριμένους ρόλους και δικαιώματα. Έτσι εξαλείφονται καθυστερήσεις στην ανάθεση δικαιωμάτων και η διαδικασία προσθήκης ή αφαίρεσης χρηστών γίνεται απρόσκοπτα.

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.