Διαχείριση χρηστών

Δημιουργήσετε και να αναθέσετε χρήστες σε συγκεκριμένες ομάδες στο σύστημα ακινήτων Qobrix CRM σύμφωνα με τις ανάγκες των εσωτερικών σας διαδικασιών και διεργασιών, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε τις ροές εργασίας.

Δημιουργία χρηστών και ομάδων στο Qobrix CRM

Δημιουργία ομάδων χρηστών

Δημιουργήστε χρήστες στο CRM και ομαδοποιήστε τους σύμφωνα με τα κριτήριά σας. Οι χρήστες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε ομάδα θεωρείτε κατάλληλη, π.χ. Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Οοικονομικά, Διοίκηση κ.λπ., ανάλογα με το μεμονωμένο σύνολο καθηκόντων και ευθυνών τους. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ομάδα τους και να μην έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Ανάθεση ρόλων σε ομάδες

Οι χρήστες μπορούν να ανατεθούν σε πολλές ομάδες, με κάθε ομάδα να διαθέτει έναν συγκεκριμένο ρόλο ή πολλούς ρόλους στην ίδια ομάδα. Στη συνέχεια, σε κάθε ρόλο παραχωρούνται συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα ή μερικά μέρη ενός πεδίου βάσει των περιορισμών που επιθυμεί να επιβάλει η εταιρεία, π.χ. μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα για τους πωλητές να βλέπουν μόνο τους υποψήφιους πελάτες που έχουν ανατεθεί σε αυτούς και να μην μπορούν να εξάγουν ή διαγράψουν δεδομένα από το σύστημα. Αυτό εξαλείφει καθυστερήσεις που δημιουργούνται όταν ένα φυσικό άτομο πρέπει να εξουσιοδοτήσει την πρόσβαση σε έναν νέο χρήστη του συστήματος, καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν χρήστες από μια ομάδα για να παραχωρήσουν αυτά τα δικαιώματα.

Qobrix CRM διαχείριση ρόλων και ομάδων