Διπλές Καταχωρήσεις

Ο όγκος των πληροφοριών που προστίθενται καθημερινά σε ένα σύστημα CRM μπορεί να γίνει πολύ δύσκολος στη διαχείριση. Αυτό ισχύει και για επαφές που πολλές φορές μπορεί να πρόκειται για χιλιάδες. Το εργαλείο διπλών καταχωρήσεων του Qobrix CRM αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση διπλών καταχωρήσεων στο πεδίο επαφών σας αποτελεσματικά και γρήγορα.

Εντοπισμός διπλών καταχωρήσεων επαφών μεσιτικού γραφείου

Εντοπίστε διπλές καταχωρήσεις μέσω διαφορετικών πεδίων

Μπορείτε να εντοπίσετε τις διπλές καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ένα από τα τρία πεδία επιλογής, δηλαδή της διεύθυνσης email, του αριθμού τηλεφώνου και του ονόματος της επαφής. Έτσι μπορείτε να εντοπίσετε και διαγράψετε περιττές ή λανθασμένες καταχωρήσεις γρήγορα και εύκολα.

Διαχειριστείτε τα δεδομένα σας με τρόπο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Μπορείτε να διαγράψετε μια διπλή καταχώρηση, να την θεωρήσετε ψευδώς θετική και να τη διατηρήσετε στο αρχείο ή να συγχωνεύσετε μόνο τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε από την διπλή καταχώρηση με την αρχική καταχώρηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τις πληροφορίες που θέλετε και χρειάζεστε για κάθε επαφή.

Διαχείριση διπλών καταχωρήσεων επαφών μεσιτικού γραφείου
Προβολή διπλών καταχωρήσεων

Επιλέξτε πώς θέλετε να προβάλετε διπλές καταχωρήσεις

Μπορείτε να δείτε εύκολα την αρχική καταχώρηση μια Επαφής μαζί με διπλές καταχωρήσεις, σε οποιαδήποτε μορφή θέλετε.