Μαζικές ενέργειες

Το λογισμικό Qobrix Real Estate CRM καθιστά δυνατή τη γρήγορη προσθήκη ή διαγραφή πολλαπλών ακινήτων ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία μαζικών ενεργειών, στείλτε πολλαπλά ακίνητα στους πελάτες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύστε και αποδημοσιεύστε τα μαζικά προς και από την ιστοσελίδα σας ή άλλες πύλες.

Προσθήκη ή διαγραφή πολλών ακινήτων ταυτόχρονα

Βελτιώστε τη ροή εργασίας σας προσθέτοντας ή διαγράφοντας πολλαπλά ακίνητα ταυτόχρονα με τη λειτουργία μαζικής ενέργειας. Στο CRM σας, επιλέξτε πολλαπλά ακίνητα και δημοσιεύστε ή αποδημοσιεύστε τα στην ιστοσελίδα σας. Επιπλέον, επιλέξτε πολλαπλά ακίνητα και στείλτε τα απευθείας με email στους πελάτες σας.

http://real%20estate%20crm%20bulk%20actions

Αναθέστε υποψήφιους πελάτες, εύκολα

Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να αλλάξετε τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε αριθμού leads στο CRM σας. Εάν ένας υπάλληλος αποχωρήσει από την εταιρεία σας, η λειτουργία μαζικής ανάθεσης καθιστά πολύ απλή την ταχεία και εύκολη ανάθεση των leads σε ένα διαφορετικό μέλος της ομάδας πωλήσεών σας.

http://Change%20owner%20in%20bulk%20for%20leads

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.