Πολύγλωσσα πεδία

Η δυνατότητα πολύγλωσσων πεδίων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των ακινήτων σας σε διαφορετικές γλώσσες.

Πολύγλωσσα πεδία ακινήτων μεσιτικού προγράμματος

Πολύγλωσση καταχώρηση των ακινήτων σας

Η δυνατότητα πολύγλωσσων πεδίων  του συστήματος Qobrix CRM αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με ένα ακίνητο (τίτλο και περιγραφή) σε διαφορετικές γλώσσες και την δημιουργία Φυλλαδίων σε αυτές τις γλώσσες. Ανεξάρτητα από την ομιλούμενη γλώσσα του Χρήστη CRM ή τη γλώσσα που εισάγεται στο CRM, το περιεχόμενο και η λειτουργία των πεδίων παραμένουν τα ίδια, διασφαλίζοντας συνέπεια και συνοχή.