Πολύγλωσσο Μεσιτικό CRM

Ανακαλύψτε το Qobrix, ένα πολύγλωσσο μεσιτικό CRM που προσαρμόζεται και αναπτύσσεται καθώς αναπτύσσεστε, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε και να επεκταθείτε σε διεθνείς αγορές.

Επεκτασιμότητα

Ένα πολύγλωσσο CRM προσφέρει στην επιχείρησή σας την ευελιξία να αναπτυχθεί σε διεθνείς αγορές σε όλο τον κόσμο. Προς το παρόν διατίθεται στα αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά και ρωσικά, το σύστημα CRM Qobrix θα μεταφραστεί και σε άλλες σημαντικές γλώσσες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών παγκοσμίως.

http://Qobrix%20Multilingual%20Real%20Estate%20CRM

Προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο

Όπου είναι απαραίτητο, το σύστημα Qobrix CRM τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στις γλωσσικές ανάγκες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, ώστε να είναι σχετικό και κατανοητό.  Ο τελικός στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές σε κάθε χώρα στην οποία χρησιμοποιείται το σύστημα.

http://Multilingual%20CRM%20with%20localisation

Αναβαθμίσμένη εμπειρία χρήστη

Η δύναμη ενός πολύγλωσσου CRM όπως το Qobrix είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται στις γλωσσικές απαιτήσεις των χρηστών σε διαφορετικές χώρες. Αυτό αυξάνει τη δέσμευση των χρηστών με το σύστημα CRM, αποφεύγει τη σύγχυση, επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων με βάση την επιλεγμένη γλώσσα και εξασφαλίζει οργανωτική αποτελεσματικότητα.

http://Multilingual%20CRM%20user%20experience

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.