Ρόλοι χρηστών

Το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM σας επιτρέπει να αναθέσετε συγκεκριμένους ρόλους σε όλους τους χρήστες του CRM, με βάση τα κριτήρια που θέλετε.

Ορίστε ρόλους σύμφωνα με το χρήστη

Τα δικαιώματα και οι ρόλοι βασίζονται σε αρθρωτά στοιχεία που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια λειτουργική μονάδα, αλλά περιορίζονται από «ενέργειες» μέσα σε αυτήν τη λειτουργική μονάδα. Για παράδειγμα ένας Χρήστης μπορεί να είναι σε θέση να προσθέσει έναν υποψήφιο πελάτη, αλλά δεν έχει την άδεια να διαγράψει ή να επεξεργαστεί αυτόν τον υποψήφιο πελάτη. Άλλα δικαιώματα που μπορούν να οριστούν περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ενός χρήστη να βλέπει, να προσθέτει, να επεξεργάζεται, να εισάγει, να εξάγει και να μετατρέπει.

http://Set%20access%20rights%20in%20Qobrix%20Real%20Estate%20CRM

Ανάθεση πρόσβασης βάσει κατόχου

Οι χρήστες μπορούν να έχουν «πρόσβαση βάσει κατόχου» που σημαίνει ότι μπορούν να δουν μόνο εγγραφές σε ένα πεδίο στο οποίο έχουν ανατεθεί ή στο οποίο έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, π.χ., όλοι έχουν πρόσβαση στην ενότητα Ζητήσεις, αλλά όταν έχουν πρόσβαση στο σύστημα μπορούν να δουν μόνο τις ζητήσεις που έχουν ανατεθεί σε αυτούς ή τις ζητήσεις που έχουν δημιουργήσει.

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.