Ταμπλό Επισκόπησης & Αναφορών

Τα Ταμπλό επισκόπησης & αναφορών του Qobrix CRM αποτελούν πηγή σημαντικής επιχειρηματικής ευφυΐας. Παρέχουν στους χρήστες μια οπτική αναπαράσταση όλων των βασικών στοιχείων μέσω της ταξινόμησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από διάφορες πηγές. Τα ταμπλό επισκόπησης μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ενός οργανισμού, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα των επιχειρησιακών ενεργειών και διαδικασιών, καθώς και των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν κάθε ταμπλό έτσι ώστε να εμφανίζει δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως γραφήματα πίτας ή γραφήματα ράβδων, διαγράμματα και παρουσιάσεις και για τη δημιουργία εκθέσεων που αναφέρουν το σημείο που βρίσκεται η επιχείρησή σας και ποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Ταμπλό επισκόπησης πωλήσεων του Qobrix CRM

Διαχειριστείτε όλες τις δραστηριότητες πωλήσεών σας

Μέσω του Qobrix CRM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ταμπλό πωλήσεων για να δημιουργήσετε βασικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες πωλήσεων, επιτρέποντάς σας να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τον αγωγό πωλήσεων πιο αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει την κατάσταση όλων των εισερχόμενων υποψηφίων πελατών, τρέχουσες ευκαιρίες (ανάλογα με τον προϋπολογισμό και την κατάσταση), καθυστερημένες ευκαιρίες, τον αγωγό πωλήσεων (ολοκληρωμένες συμφωνίες ή υπό διαπραγμάτευση), τον αγωγό πωλήσεων ανά άτομο ή ομάδα, τους υποψήφιους πελάτες υπό παρακολούθηση, τα ακίνητα με τις περισσότερες επισκέψεις, προγραμματισμένες επισκέψεις ακινήτων, τις ενέργειες των συνεργατών (κλήσεις προς πελάτες, επισκέψεις σε πελάτες, καθημερινές ή εβδομαδιαίες συνδέσεις στο σύστημα CRM, προσπάθειες διατήρησης πελατών) και διάφορα άλλα προτιμώμενα στοιχεία.

Πρόβλεψη εσόδων και πωλήσεων

Τα ταμπλό επισκόπησης Οικονομικών, σας επιτρέπουν να δημιουργείτε βασικές αναλυτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εσόδων (ανά μήνα, έτος, τρίμηνο), καταστάσεις χρέωσης (καθυστερήσεις, πληρωμές), βασικούς ανταγωνιστές, ενδιαφερόμενους πελάτες που πραγματοποίησαν αγορές, πραγματοποιημένες πωλήσεις, αποδόσεις επενδύσεων και άλλα με βάση τις προδιαγραφές της επιχείρησής σας.

Ταμπλό επισκόπησης οικονομικών Qobrix CRM
Ταμπλό επισκόπησης μάρκετινγκ Qobrix CRM

Επισκόπηση εκστρατειών μάρκετινγκ

Τα Ταμπλό επισκόπησης Μάρκετινγκ προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των καμπανιών μάρκετινγκ, τον όγκο των υποψηφίων πελατών που δημιουργούνται ανά καμπάνια και από πού προέρχονται αυτοί οι υποψήφιοι πελάτες (π.χ. ανά χώρα).

Παρακολουθήστε την απόδοση συνεργατών

Χρήσιμα τόσο για τους κτηματομεσίτες όσο και για τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, τα ταμπλό επισκόπησης Επιχειρηματικής Εξέλιξης σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την απόδοση ανά δυνεργάτη, ποιος συνεργάτης προσελκύει τους περισσότερους υποψήφιους πελάτες, τον αριθμό των συμφωνιών που εκκρεμούν ανά συνεργάτη, κ.ά.

Ταμπλό επισκόπησης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Qobrix CRM