Τοποθεσίες

Η ενότητα “Τοποθεσίες” σας παρέχει την ευελιξία να προσθέσετε και να ορίσετε όσες περιοχές αναζήτησης χρειάζεστε στο σύστημα CRM.

Ακίνητα ανά τοποθεσία

Εύκολη προσθήκη τοποθεσιών

Προσθέστε τοποθεσίες ακινήτων από υπολογιστικά φύλλα excel ή εθνική βάση δεδομένων. Κατηγοριοποιήστε τις ανά χώρα, επαρχία, πόλη και περιοχή. Προσθέστε συντεταγμένες για περισσότερες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης για φιλτράρισμα πιθανών ακινήτων ανά τοποθεσία για τους πελάτες σας.

Ενσωμάτωση API με τοποθεσίες μέσω Google

Ενσωματώστε το σύστημα CRM με τους χάρτες της Google για να συμπληρώσετε αυτόματα τις τοποθεσίες σας ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείτε.

Ενσωμάτωση API με τοποθεσίες μέσω Google