»Πολιτικές

Πολιτική Απορρήτου

Αυτός είναι ο οδηγός σας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από το Qobrix. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το απόρρητο των δεδομένων. Αυτό το έγγραφο περιγράφει την προσέγγισή μας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2018 (GDPR). Σε αυτήν την πολιτική εξηγούμε πώς συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μπορείτε να παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας σχετικά με αυτόν.

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά.

Διαβάστε και κατανοήστε αυτήν την πολιτική απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη πολιτική που ενδέχεται να παρέχουμε από καιρό εις καιρό όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι συμπληρωματική των άλλων πολιτικών και δεν προορίζεται να τις παρακάμψει.

1.Τι είναι το Qobrix;

Το Qobrix είναι το όνομα προϊόντος για το λογισμικό ακινήτων CRM και άλλα λογισμικά με αυτό το όνομα που ανήκει στην Qobo Ltd (εφεξής “Qobo”) με αριθμό εγγραφής HE320336 και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αμφιτρίτης 21, Γραφείο 201, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Η Qobo παρέχει, μεταξύ άλλων, αυτό το λογισμικό CRM και άλλο λογισμικό και συναφείς υπηρεσίες στην αγορά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κτηματομεσιτών, των κατασκευαστών ακινήτων και των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 παρακάτω, το Qobo είναι ο «ελεγκτής δεδομένων» για τα δεδομένα σας. Όταν εισάγετε τον πελάτη σας και άλλα δεδομένα στο Λογισμικό CRM ενεργείτε ως “ελεγκτής δεδομένων” και ενεργούμε ως “επεξεργαστής δεδομένων”. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης σχέσεων πελατών σε εσάς ως πελάτες μας και συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες υπό την καθοδήγηση σάς ως πελάτες μας. Δεν έχουμε καμία άμεση σχέση με το πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του λογισμικού CRM.

Όταν αναφερόμαστε  στο Qobrix, ή όταν αναφέρουμε τις λέξεις “εμείς”, “εμάς” ή “μας” σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αναφερόμαστε στην εταιρεία Qobo που είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σας.

2. Για ποιο λόγο επεξεργάζεται το Qobrix τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων:

 • για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό CRM σας και να σας παρέχουμε άλλες σχετικές υπηρεσίες
 • για τη διαχείριση πελατών και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων:
  • Αποστολή email για σκοπούς ενεργοποίησης λογαριασμού, επαλήθευσης, υποστήριξης, εξυπηρέτησης πελατών, συντήρησης και αναβαθμίσεων
  • Επεξεργασία εντύπων, εκδηλώσεων, ροών εργασίας και συναλλαγών
  • Κατανόηση των προϊόντων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών, ενοτήτων, προϊόντων.
  • Πρόληψη δραστηριοτήτων που ενδέχεται να απαγορεύονται ή να είναι παράνομες
  • Επαλήθευση της ταυτότητας ενός ατόμου
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους Όρους μας
  • Διασφάλιση Ποιότητας
 • για την επεξεργασία πληρωμών για συνδρομές και πιθανώς άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • για τον εντοπισμό ενδιαφερόμενων πελατών..
 • για να σας ενημερώσουμε για τυχόν νέα προϊόντα και υπηρεσίες Qobrix, εταιρικά νέα του Qobrix και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες
 • για να συμμορφωθείτε με όλες τις νομικές υποχρεώσεις και κανονισμούς.
 • για να αποτρέψει οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη συμπεριφορά/li>

Όταν δημιουργήσετε έναν προσωρινό λογαριασμό και συνάψετε το Συμβόλαιο συνδρομής ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μαζί μας, συναινείτε στους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και κατανοείτε πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Γιατί συλλέγονται πληροφορίες για το άτομό μου;

Το Qobrix συλλέγει μόνο πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιώνμας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το Qobrix συλλέγει πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ταυτοποίηση σας και πρέπει να κατανοήσουμε τις περιστάσεις σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πελατειακή εμπειρία.

4.Τι είδους πληροφορίες θα συλλέξετε;

Ο τύπος πληροφοριών που μπορεί να συλλέξει το Qobrix από εσάς περιλαμβάνει:

 • Το πλήρες όνομά σας, το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, την ιδιότητα, τη θέση και το επάγγελμά σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας και η θέση του αντιπροσώπου σας, εάν ισχύει..
 • Σε περίπτωση νομικής οντότητας (π.χ. εταιρεία), τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, ιδιότητα, θέση και επάγγελμα.
 • Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που δημιουργείτε.
 • Αντίγραφα ταυτότητας (τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησής σας) και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης, εάν απαιτείται για τη λήψη αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαδικτυακά αναγνωριστικά χρήστη (όπως τα στοιχεία σύνδεσής σας), διευθύνσεις IP, αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις email και αριθμοί τηλεφώνου.
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση χρέωσης και τρόπος πληρωμής.
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με τρίτα πρόσωπα ή που μας παρέχουν τρίτοι για εσάς. Πριν μας αποκαλύψετε πληροφορίες σχετικά με κάποιο άλλο άτομο, πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε τη συγκατάθεσή του ή ότι έχει τη συγκατάθεσή σας για την ενέργεια αυτή.
 • Ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων – ενδέχεται να διατηρούμε πληροφορίες για εσάς που περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα μόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της υπηρεσίας που σας παρέχουμε ή όπου έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Απαιτείται να επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όταν ζητούμε την αναγνώρισή σας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Πληροφορίες που έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε, όπως όταν μας επιτρέπετε να επικοινωνούμε και να σας στέλνουμε σχετικές ανακοινώσεις σε τακτά διαστήματα Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τεχνολογία γνωστή ως cookies, η οποία συχνά ελέγχεται μέσω προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών και παρέχουν ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων όπως το Google Analytics. Κατά κανόνα, τα cookies θα κάνουν την εμπειρία περιήγησής σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και σε άλλους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το Cookie Policy.
 • Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες για να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή τη διεύθυνση του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τις πληροφορίες σύνδεσης, τα δεδομένα βάσει τοποθεσίας και το Google Analytics για να αναβαθμίσομε αυτά που σας προσφέρει ο ιστότοπός σας και να βελτιώσουμε την διαδικτυακή εμπειρία επίσκεψης στον ιστότοπο μας.
 • Θα διατηρήσουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διόρθωση, τον περιορισμό, τη διαγραφή, τη μεταφορά και τα παράπονα που σχετίζονται με εσάς.

 

5. Πόσο θα παραμείνουν τα δεδομένα μου στο Qobrix;

Ο χρόνος που διατηρούνται τα δεδομένα σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις Εξαρτάται επίσης από τον τύπο των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, εάν τα δεδομένα απαιτούνται για μια νομική διαδικασία και εάν εσείς ή μια ρυθμιστική αρχή μας ζήτησε να τα διατηρήσουμε για έγκυρο λόγο.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και τα δεδομένα των πελατών σας μόνο για τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 120 ημέρες μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας στο Qobrix. Θα διαγραφούν επίσης όλες οι πληροφορίες των πελατών σας που είναι αποθηκευμένες στο Qobrix. Οι μόνες πληροφορίες που διατηρούνται είναι αυτές που είναι απαραίτητες από την άποψη της συμμόρφωσης. Ωστόσο, εάν ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από το Qobrix (πριν από την παρέλευση αυτής της περιόδου), θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας, εκτός εάν υπάρχει έγκυρος λόγος να μην διαγραφούν τα δεδομένα (όπως η απαίτηση διατήρησης των δεδομένων σας λόγω νομικής υποχρέωσης).

 

6. Με ποιον τρόπο και πότε συλλέγετε τα στοιχεία μου;

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας στο διαδίκτυο
 • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα για προσθήκη στη βάση δεδομένων μάρκετινγκ.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 • Όταν εσείς ή τρίτα πρόσωπα μας δίνετε πληροφορίες προφορικά ή γραπτώς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι μέσω εντύπων εγγραφής, μέσω αλληλογραφίας με εμάς ή όταν υποβάλλετε ένα παράπονο.
 • Από τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες με τρίτα μέρη, όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (π.χ. όταν εισάγετε τα δεδομένα των πελατών σας στο λογισμικό μας ή συναινώντας στη χρήση ορισμένων cookies ή άλλων τεχνολογιών εντοπισμού τοποθεσίας).

 

7. Πώς χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες μου;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για θέματα όπως η επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, για να μας βοηθήσετε στην επεξεργασία μιας αίτησης για μία από τις υπηρεσίες μας ή για να βελτιώσουμε την πελατειακή σας εμπειρία.
Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την επίβλεψη του λογαριασμού σας. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται επίσης για την επεξεργασία συναλλαγών, πχ. εάν μας παρέχετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνύματος κειμένου, email ή κοινωνικών μέσων, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή με άλλα μέσα, αλλά όχι με τρόπο που αντιβαίνει με τις οδηγίες σας, το έννομο συμφέρον ή με το νόμο. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες (για να ελέγξουμε τις οδηγίες που μας δίνετε και για σκοπούς εκπαίδευσης και ποιότητας), αλλά θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση οφειλών που ενδέχεται να έχετε και για τη διαχείριση και την απάντηση μας σε παράπονο ή ένσταση σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός υφιστάμενου συμβολαίου που διατηρούμε μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση της επιχείρησής μας για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως η συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Ένα άλλο νόμιμο συμφέρον του Qobrix είναι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ όπως το άμεσο μάρκετινγκ (υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχατε αντίρρηση να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας με αυτόν τον τρόπο) και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων ερευνών πελατών, αναλυτικών στοιχείων και συναφών δραστηριοτήτων.

Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας για ελεγκτικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης, σε ορισμένες περιπτώσεις, της ανωνυμίας των δεδομένων σας) προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις τάσεις στη συμπεριφορά των πελατών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών διαχείρισης και της διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων και δεδομένων.
Το Qobrix μπορεί να χρησιμοποιεί αναλυτικά στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για την προστασία της επιχείρησής μας, της φήμης, των πόρων και του εξοπλισμού μας, για τη διαχείριση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ανάπτυξη, δοκιμή και έλεγχος των ιστοτόπων και άλλων συστημάτων μας, για την αντιμετώπιση τυχαίων συμβάντων ή παράνομων ή κακόβουλων ενεργειών που διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών).

Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας με μέτρα ασφαλείας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και τηρούμε τα διεθνή πρότυπα. Διατηρούμε τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τα κτίριά μας ασφαλή. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, δόλου και άλλων εγκλημάτων (π.χ. κλοπή ταυτότητας). Μπορεί στο μέλλον το Qobrix ν να πουλήσει, να μεταβιβάσει ή να συγχωνεύσει μέρος ή όλη την επιχείρηση ή τα περιουσιακά της στοιχεία ή να αγοράσει μια νέα επιχείρηση ή τα περιουσιακά στοιχεία μιας άλλης επιχείρησης ή να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας αυστηρή εμπιστευτικότητα, σε έναν πιθανό αγοραστή, εκδοχέα, συνεργάτη συγχώνευσης ή πωλητή και τους συμβούλους τους, εφόσον συμφωνούν να τα διατηρήσουν εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για να εξετάσουν την πιθανή συναλλαγή.

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τη διαχείριση και την επίβλεψη θεμάτων νομικής και συμμόρφωσης στο Qobrix, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανονιστικούς, νομοθετικούς και εθελοντικούς κώδικες πρακτικής στους οποίους έχουμε δεσμευτεί. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τα δικαιώματα πληροφόρησης σας, για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας και να συμμορφωθούμε με νόμους και κανονισμούς σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της απάτης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε κυβερνητικούς και άλλους νομικούς φορείς. Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με δεσμευτικές διατάγματα, εντάλματα έρευνας, αιτήματα για βοήθεια σε ρυθμιστικές ή αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση ή την πρόληψη ενός αδικήματος και εντολές σχετικά με αιτήματα αμοιβαίας νομικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις που λαμβάνονται από ξένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρούμε εύλογα ότι απαιτείται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο, ο οποίος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν θέλετε να σας εξηγήσουμε πώς η επεξεργασία του νέου σκοπού είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άσχετο σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.
Μερικές φορές, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, αλλά μόνο σύμφωνα με τους προαναφερόμενους κανόνες και όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή.

 

8. Μοιράζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα με άλλους;

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας μόνο με έναν ορισμένο αριθμό τρίτων και μόνο εάν είναι απαραίτητο. Παραδείγματα ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 • Τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσώπων έχετε εξουσιοδοτήσει, να λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Τρίτα μέρη με τα οποία πρέπει να μοιραστούμε τα στοιχεία σας για να διευκολύνουμε πληρωμές (π.χ., Chargebee, Stripe, PayPal, SWIFT, εκδότες πιστωτικών καρτών και τραπεζικά ιδρύματα) και σε οποιοδήποτε πρόσωπο μας έχετε ζητήσει να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με σκοπό την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας. Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα όταν τα χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Επιτρέπουμε μόνο στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν εταιρείες μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, επεξεργαστές δεδομένων, εταιρείες χρεωστικών / πιστωτικών καρτών, εργολάβοι συντήρησης υπολογιστών, εταιρείες εκτύπωσης, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, εταιρείες αποθήκευσης και καταστροφής εγγράφων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, γραφεία συλλογής χρεών, ελεγκτές και άλλους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβούλων.
 • Νομικούς και κανονιστικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου, π.χ.: Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αστυνομία / υπηρεσίες επιβολής του νόμου, Τμήμα Φορολογίας, Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος / Τμήμα Ερευνών Κύπρου και αρχές των ΗΠΑ, της ΕΕ και άλλων χωρών εξουσιοδοτημένες σε σχέση με την καταπολέμηση οικονομικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

 

9. Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους του ιστότοπού σας με άλλους ιστότοπους και κοινωνικά μέσα;

Ο ιστότοπός μας μπορεί, από καιρό εις καιρό, να περιέχει συνδέσμους προς και από άλλους ιστότοπους και πλατφόρμες ιστού. Επιπλέον, οι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται επίσης να παρέχουν συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους ή τις πλατφόρμες ιστού, λάβετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους και τις πλατφόρμες ιστού, οι οποίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και, επομένως, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους. Δεν αποδεχόμαστε, και αποποιούμαστε, οποιαδήποτε ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου και τις πρακτικές προστασίας πληροφοριών οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων (είτε αυτός ο ιστότοπος είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο μας είτε όχι).

Αυτοί οι σύνδεσμοι σας παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις δηλώσεις απορρήτου του ιστότοπου τρίτων προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα στους ιστότοπούς τους.

Ο ιστότοπός μας μπορεί επίσης να έχει “προσθήκες” (όπως το πλήκτρο “share” ή “like” στο Facebook) σε ιστότοπους τρίτων ή να προσφέρει σύνδεση (όπως σύνδεση με το Facebook) μέσω λογαριασμού τρίτου μέρους. Τα πρόσθετα τρίτων και οι λειτουργίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της λειτουργίας και της χρήσης τους, διέπονται από την πολιτική απορρήτου και τους όρους του τρίτου μέρους που τα παρέχει.

 

10. Τι θα συμβεί εάν δεν παρέχω πληροφορίες που ζητά το Qobrix;

Η ανταλλαγή πληροφοριών μαζί μας είναι προς το δικό σας αλλά και το δικό μας συμφέρον. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τυχόν Συμβόλαια που έχουμε με εσάς, να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας για τα νόμιμα συμφέροντά μας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μοιραστείτε πληροφορίες μαζί μας, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε. Ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες που ζητάτε. Για παράδειγμα, εάν δεν μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητάμε κατά την εγγραφή στο σύστημα Qobrix, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε λογαριασμό για εσάς.

 

11. Ποια είναι η νομική βάση της χρήσης των δεδομένων μου για το Qobrix;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα όταν:

 • Η χρήση τους είναι απαραίτητη σε σχέση με μια υπηρεσία ή ένα συμβόλαιο το οποίο έχετε συνάψει ή επειδή έχετε ζητήσει κάποια ενέργεια, ώστε να μπορείτε να συνάψετε συμβόλαιο με εμάς ή έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία
 • Η χρήση του είναι σύμφωνη με τα νόμιμα συμφέροντά μας. Όπου επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για τα νόμιμα συμφέροντά μας, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει δίκαιη ισορροπία μεταξύ του νόμιμου συμφέροντός μας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διαχειριστούμε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών αναφορών, της έρευνας αγοράς, για να προχωρήσουμε και να ανταποκριθούμε σε νομικές αξιώσεις, για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια ΤΠ και για την αποφυγή απάτης. Στην περίπτωση αυτή, το νόμιμο συμφέρον μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για λόγους μάρκετινγκ, δηλαδή για να σας ενημερώσουμε σχετικά με αναβαθμίσεις του συστήματός σας ή για νέες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, το νόμιμο συμφέρον μας είναι η επικοινωνία μαζί σας και η ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα έχετε πάντα την επιλογή να διαγραφείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Η χρήση τους είναι απαραίτητη λόγω νομικής μας υποχρέωσης.
 • Έχετε συναινέσει με τη χρήση των δεδομένων σας (συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων) με συγκεκριμένο τρόπο.
 • Όταν έχετε δημοσιοποιήσει σαφώς ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων για τον εαυτό σας.
 • Όταν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων είναι απαραίτητη για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

12. Το Qobrix επεξεργάζεται τις πληροφορίες μου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ασφαλή συστήματα εντός των εγκαταστάσεων του Qobrix στην Κύπρο και στους διακομιστές για τους οποίους έχουμε συνάψει μια ειδική σχετική συμφωνία (που βρίσκονται στην Ιρλανδία), καθώς και με παρόχους ασφαλούς αποθήκευσης πληροφοριών γενικά. Το Qobrix δεν μεταφέρει γενικά πληροφορίες για εσάς εκτός του ΕΟΧ.

13. Ποια δικαιώματα έχω βάσει του GDPR;

Έχετε πολλά δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και έχουμε σημαντικές υποχρεώσεις ως προς αυτό.
Έχετε το δικαίωμα:

 • Να μάθετε αν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας και για λήψη αντιγράφων των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ρωτήσετε σχετικά με τα στοιχεία σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε στοιχεία ταυτότητας. Αυτό γίνεται για την προστασία των δεδομένων σας. Εάν υποβάλλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, θα παρέχουμε, όπου είναι δυνατόν, τις σχετικές πληροφορίες ηλεκτρονικά, εκτός εάν μας ζητήσετε κάτι διαφορετικό.
 • Να ζητήστε διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και ενημέρωση ελλιπών πληροφοριών.
 • Να διαφωνήσετε σε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων όπου η νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων σας αποτελεί νόμιμο επιχειρηματικό μας συμφέρον. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αντίκτυπο στις υπηρεσίες που μπορούμε / είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε.
 • Να διαφωνήσετε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να ζητήσετε διαγραφή ή περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας – έχετε δικαίωμα σε αυτό υπό ορισμένες περιστάσεις.
 • Να λάβετε ένα μεταβιβάσιμο αντίγραφο ορισμένων δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον πάροχο, γνωστό ως «το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων». Αυτό το δικαίωμα ισχύει όταν οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συναίνεσης ή για την εκτέλεση ενός συμβολαίου και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το δικαίωμα επιτρέπει επίσης τη μεταφορά δεδομένων απευθείας σε άλλον πάροχο όπου είναι τεχνικά εφικτό.
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπου οποιαδήποτε επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την απόσυρσή της.

Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός ενός ημερολογιακού μήνα. Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλήρως το αίτημά σας εντός ενός ημερολογιακού μήνα (λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων), ενδέχεται να παρατείνουμε αυτήν την περίοδο για μια επιπλέον περίοδο δύο ημερολογιακών μηνών. Εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους γίνεται. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην πλατφόρμα Qobrix, στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σε άλλη εποπτική αρχή.

Εάν έχετε παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώστε το Qobrix και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημά σας το συντομότερο δυνατό. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο στο Qobrix, μπορείτε να το κάνετε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς, γραπτώς ή μέσω email. Να είστε βέβαιοι ότι όλα τα παράπονα που λαμβάνουμε διερευνώνται πλήρως. Σας ζητούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε γρήγορα το παράπονό σας.

14. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Qobrix ή / και τον υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, κοινοποίησης ή χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου μας ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:
Διαδικτυακά: Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: +357 22 274000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Χείλωνος 2, Riverside Forum, Ισόγειο, 1101 Λευκωσία, Κύπρος

 

15. Μπορώ να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το πώς αντιμετωπίζει το Qobrix το παράπονό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εξής:

Διεύθυνση γραφείου:Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση P.O.Box 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565
Email: [email protected]

Ωστόσο, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν μας δώσετε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας προτού απευθυνθείτε στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη φάση.

16. Θα υπάρξουν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου του Qobrix;

Θα ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων από καιρό εις καιρό. Τυχόν αλλαγές θα είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.