»Πολιτικές

Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού Qobrix

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους υπηρεσίας για τη συνδρομή σας και τη χρήση του Λογισμικού Qobrix Real Estate CRM και άλλου Λογισμικού και αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που διέπει την πρόσβασή σας και τη χρήση του Λογισμικού Qobrix Real Estate CRM και άλλου Λογισμικού (εφεξής αναφερόμενο ως “Λογισμικό Qobrix”) όπως ορίζεται στο σημείο 1.2 παρακάτω (οι “Όροι Παροχής Υπηρεσιών”).

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών συντάσσονται και συνάπτονται από και μεταξύ της Qobo Ltd (όπως ορίζεται στο 1.1 παρακάτω) (η «Εταιρεία») η οποία είναι ο κάτοχος του Λογισμικού Qobrix και το πρόσωπο, την επιχείρηση ή άλλη νομική οντότητα (όπως ορίζεται στο σημείο 1.4. παρακάτω) συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών (ο «Πελάτης»).

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν από την ημερομηνία που ο Πελάτης δημιουργεί έναν λογαριασμό Λογισμικού Qobrix (ΔΩΡΕΑΝ ή ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ) και αποκτά πρόσβαση στο Λογισμικό Qobrix (η «Ημερομηνία Ισχύς»)

Με την πρόσβαση στο Λογισμικό Qobrix μέσω αυτού του ιστότοπου, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι με την αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και την εγγραφή του στο Λογισμικό Qobrix εκ μέρους μιας νομικής οντότητας, ο Πελάτης (i) έχει πλήρη νομική εξουσία να εκπροσωπεί τη νομική οντότητα, (ii) είναι εξουσιοδοτημένος να αποδεχθεί αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους του νομικού προσώπου και (iii) κατανοεί πλήρως και συμφωνεί με όλες τις διατάξεις του παρόντος.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ενδέχεται να αναθεωρούνται από την Εταιρεία από καιρό εις καιρό κατά την απόλυτη κρίση της και τυχόν αλλαγές θα αναρτοώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας: https://qobrix.com/el/όροι-παροχής-υπηρεσιών

 

1. Ορισμοί

 1. Qobo Ltd. Η Qobo Ltd είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στη Λευκωσία της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE320336, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη στην οδό Αμφιτρίτης 21, Γραφείο 201, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η Εταιρεία). Η Qobo Ltd είναι ο μοναδικός κάτοχος του λογισμικού Qobrix.
 2. Λογισμικό Qobrix. Το λογισμικό Σύστημα ακινήτων Qobrix CRM και άλλο Λογισμικό είναι λογισμικό που βασίζεται σε τεχνολογία Σύννεφου (cloud) και έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη αγορά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κτηματομεσιτών, των εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων και των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις Εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων και τα Κτηματομεσιτικά Γραφεία να εκμεταλλευτούν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και κερδοφορία εστιάζοντας στην απόκτηση και εξυπηρέτηση πελατών.
 3. Σχέδιο(α) συνδρομής Τα συνδρομητικά σχέδια που προσφέρονται από καιρό εις καιρό από την Qobrix στους Πελάτες της για πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού Qobrix. Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο που προσφέρεται μέσω του ιστότοπού μας, αποδέχεστε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της συνδρομής, το ποσό της συνδρομής και τα είδη και τις υπηρεσίες που παρέχονται ανάλογα με το επιλεγμένο σχέδιο. Τα Σχέδια Συνδρομής που προσφέρει η Εταιρεία παρατίθενται στο σημείο 2.1 παρακάτω.
 4. Πελάτης. Ο «Πελάτης» αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποδέχεται τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και στην περίπτωση νομικής οντότητας περιλαμβάνει τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους συμβούλους, τους αντιπροσώπους και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. Η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει τη συνδρομή στις υπηρεσίες της μόνο σε νομικά πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση.
 5. Δεδομένα Πελατών «Δεδομένα Πελάτη» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό παρέχονται ή υποβάλλονται ή / και εισάγονται ή / και τυγχάνουν επεξεργασίας και / ή διαχείρισης από τον Πελάτη ή τους Χρήστες του μέσω του Λογισμικού Qobrix.
 6. Θυγατρική. «Θυγατρική» αναφέρεται σε οποιαδήποτε εταιρεία, εταιρική σχέση, συγγενική ή άλλη νομική οντότητα στην οποία ένα μέρος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή / και των δικαιωμάτων ψήφου.
 7. Χρήστες. Ο όρος «Χρήστες» αναφέρεται στο πρόσωπο ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο Πελάτης δίνει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης («Διαπιστευτήρια Χρήστη») στον λογαριασμό του Λογισμικού Qobrix του Πελάτη.
 8. Έγγραφα. το υλικό που παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη και περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήστη, οδηγούς διαχειριστή συστήματος και οποιοδήποτε άλλο γραπτό υλικό.

2. Πεδίο εφαρμογής και περιορισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.

 1. Χαρακτηριστικά και πλάνα συνδρομής
  Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα χαρακτηριστικά του Λογισμικού Qobrix που είναι διαθέσιμα στον Πελάτη περιορίζονται στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Συνδρομής που επιλέγει, τα οποία ορίζονται και τιμολογούνται ως εξής:
  Essentials Free Trial Professional Enterprise

  Αυτός ο λογαριασμός παρέχει μια ειδικά διαμορφωμένη τιμή ανά χρήστη ανά μήνα και προσφέρει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω:

  • Ακίνητα
  • Τοποθεσίες
  • Ζητήσεις
  • Υποψήφιοι πελάτες
  • Επαφές
  • Οργανισμοί
  • Ταμπλό αναφορών
  • Σύνθετη αναζήτηση
  • Έγγραφα
  • Διαχείριση χρηστών
  • Εισαγωγή δεδομένων / αρχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων)
  • Batch Processing

  Αυτός ο λογαριασμός παρέχεται δωρεάν για περίοδο 15 ημερών για το Επαγγελματικό Σχέδιο και δημιουργείται μέσω της σελίδας εγγραφής της Qobrix
  στο: https://qobrix.com/el/πλάνα/

  Αυτός ο λογαριασμός προσφέρει τα παρακάτω πεδία:

   

  • Ακίνητα
  • Τοποθεσίες
  • Αντιστοίχιση ακινήτων
  • Δημιουργία φυλλαδίων
  • Ζητήσεις
  • Υποψήφιοι πελάτες
  • Πελάτες
  • Συμβόλαια πελατών
  • Μεσίτες
  • Προσφορές
  • Καμπάνιες
  • Επαφές
  • Οργανισμοί
  • Κλήσεις
  • Επισκέωεις
  • Εργασίες
  • Σχόλια
  • Ταμπλό αναφορών
  • Σύνθετη αναζήτηση
  • Έγγραφα
  • Διπλές καταχωρήσεις
  • Διαχείριση χρηστών
  • Ρόλοι
  • REST API
  • Πολύγλωσσα πεδία
  • Έγκριση ακινήτου
  • Εισαγωγή δεδομένων / αρχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων)
  • Batch Processing

  Αυτός ο λογαριασμός στοιχίζει 50 Ευρώ ανά χρήστη ανά μήνα και προσφέρει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω:

  • Ακίνητα
  • Τοποθεσίες
  • Αντιστοίχιση ακινήτων
  • Δημιουργία φυλλαδίων
  • Ζητήσεις
  • Υποψήφιοι πελάτες
  • Πελάτες
  • Συμβόλαια πελατών
  • Μεσίτες
  • Προσφορές
  • Καμπάνιες
  • Επαφές
  • Οργανισμοί
  • Κλήσεις
  • Επισκέψεις
  • Εργασίες
  • Σχόλια
  • Ταμπλό αναφορών
  • Σύνθετη αναζήτηση
  • Έγγραφα
  • Διπλές καταχωρήσεις
  • Διαχείριση χρηστών
  • Ρόλοι
  • REST API
  • Πολύγλωσσα πεδία
  • Έγκριση ακινήτου
  • Εισαγωγή δεδομένων / αρχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων)
  • Batch Processing

  Αυτός ο λογαριασμός έχει διαφορετική τιμή ανά χρήστη ανα μήνα και προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Τοποθεσίες
  • Αντιστοίχιση ακινήτων
  • Δημιουργία φυλλαδίων
  • Ζητήσεις
  • Υποψήφιοι πελάτες
  • Πελάτες
  • Συμβόλαια πελατών
  • Μεσίτες
  • Προσφορές
  • Καμπάνιες
  • Επαφές
  • Οργανισμοί
  • Κλήσεις
  • Επισκέψεις
  • Εργασίες
  • Σχόλια
  • Ταμπλό αναφορών
  • Σύνθετη αναζήτηση
  • Έγγραφα
  • Διπλές καταχωρήσεις
  • Διαχείριση χρηστών
  • Ρόλοι
  • REST API
  • Πολύγλωσσα πεδία
  • Έγκριση ακινήτου
  • Εισαγωγή δεδομένων/αρχείων (συμπεριλ. εικόνων)
  • Batch Processing
  • Πλάνα πληρωμών
  • Δοσεις πληρωμών
  • Πύλη συνεργατών
  • Πύλη πελατών
 2. Ενσωματώσεις. Τρίτοι Προμηθευτές. MLS.Η Εταιρεία δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και οποιωνδήποτε τρίτων Προμηθευτών ή καταλόγων MLS και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους Προμηθευτές ή ευρετήρια MLS, ούτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό την οποία παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.Ο Πελάτης μπορεί να εγγραφεί σε ενσωματώσεις με τρίτους προμηθευτές και ευρετήρια MLS. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη, κόστη, ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων συνδρομών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι η χρήση τέτοιων ενσωματώσεων θα απαιτεί ξεχωριστή άδεια και την καταβολή οποιωνδήποτε σχετικών τελών σε τρίτο προμηθευτή για πρόσβαση σε τρίτο προμηθευτή ή λογισμικό, υπηρεσίες ή / και ροή δεδομένων MLS.

3. Συνδρομές και τέλη

 1. Συνδρομές. Η Εταιρεία απαιτεί συνδρομή και δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση του Λογισμικού Qobrix, αλλά ενδέχεται να διαθέσει δωρεάν ορισμένα περιορισμένα πεδία του Λογισμικού Qobrix για μια δοκιμαστική περίοδο. Η συνδρομές αγοράζονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο Σχέδιο Συνδρομής ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και μετέπειτα.
 2. Τέλη συνδρομής. Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει στην Εταιρεία ένα τέλος συνδρομής βάσει του Σχεδίου Συνδρομής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. (i) Το τέλος συνδρομής χρεώνεται μηνιαία και καταβάλλεται εκ των προτέρων. (ii) Το τέλος συνδρομής καταβάλλεται σε δολάρια ΗΠΑ και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ ή άλλους ισχύοντες φόρους. (iii) Το τέλος συνδρομής δεν επιστρέφεται.
 3. Τροποποιήσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τέλη ανά πάσα στιγμή και να εισαγάγει νέα τέλη, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα παρέχει εύλογη ειδοποίηση στον Πελάτη πριν από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, η οποία θα εφαρμοστεί από τον μήνα που ακολουθεί το τέλος της περιόδου συνδρομής της αίτησης σύμφωνα με το συγκεκριμένο Σχέδιο Συνδρομής που έχει επιλέξει ο Πελάτης.
 4. Πληρωμές.  Η χρέωση θα γίνει στην αρχή της συνδρομής σας και στη συνέχεια σε μηνιαία ή ετήσια βάση (σύμφωνα με τη συνδρομή σας) στην χρέωση συνδρομής που ισχύει κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο. Με την αγορά μιας συνδρομής, η Qobo (ή ο τρίτος επεξεργαστής πληρωμών μας) θα εφαρμόσει αυτόματα τη χρέωση στην αρχή της επόμενης περιόδου ισχύος της συνδρομής σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που έχετε παράσχει έως ότου ακυρωθεί η συνδρομή σας. Με τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας και την εγγραφή σε ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Συνδρομής, αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι θα είστε υπεύθυνοι για τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις πληρωμής πριν από την ακύρωση της Συνδρομής σας είτε από εσάς, είτε από την Εταιρεία. Η Συνδρομή σας συνεχίζεται, εκτός εάν την ακυρώσετε ή έως ότου τερματιστεί η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή έως ότου τερματιστεί η Συνδρομή από την Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Οι τιμές για τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων τελών Συνδρομής και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών χρεώσεων που σχετίζονται με, αλλά δεν περιορίζονται στη Συνδρομή σας και στο παρόν Συμφωνητικό, υπόκεινται σε αλλαγές μετά από ειδοποίηση που θα σας αποστείλουμε 30 ημέρες προτού λήξει η περίοδος Συνδρομής.Εάν τα στοιχεία πληρωμής και εγγραφής σας δεν είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη και δεν μας ειδοποιήσετε αμέσως όταν αλλάξουν αυτές οι πληροφορίες, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών.Εάν δεν μας ειδοποιήσετε για τυχόν αλλαγές στον τρόπο πληρωμής σας (π.χ. ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας), για να αποφευχθεί η διακοπή των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συμμετέχουμε σε προγράμματα που υποστηρίζονται από τον πάροχο της κάρτας σας (π.χ. υπηρεσίες ενημέρωσης, επαναλαμβανόμενα προγράμματα χρέωσης κ.λπ. ) σε μία προσπάθεια να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία πληρωμής σας και εσείς μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε να χρεώνουμε τον λογαριασμό σας με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που λαμβάνουμε.Όταν εγγραφείτε σε ένα σχέδιο συνδρομής επί πληρωμή, μας εξουσιοδοτείτε μέσω του τρίτου επεξεργαστή πληρωμών μας να σας χρεώσουμε το τέλος συνδρομής όπως ορίζεται παρακάτω. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετα στοιχεία πληρωμής για επεξεργασία. Εσείς δηλώνετε και εγγυείστε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε όλους τους τρόπους πληρωμής που αντιπροσωπεύονται από οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία πληρωμής. Όταν εγγραφείτε σε ένα Σχέδιο Συνδρομής επί πληρωμή, μας εξουσιοδοτείτε να παρέχουμε τα στοιχεία πληρωμής σας σε τρίτους, ώστε η συνδρομή σας να μπορεί να ολοκληρωθεί και να χρεωθείτε με τον τρόπο που έχετε για το συγκεκριμένο Σχέδιο Συνδρομής που έχετε επιλέξει.
 5. Ακύρωση συνδρομής. Όλα τα τέλη συνδρομής, οι σχετικοί φόροι και τυχόν άλλες σχετικές χρεώσεις που προκύπτουν για την εκάστοτε περίοδο συνδρομής αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό έως ότου λήξει η τρέχουσα περίοδος συνδρομής σας, οπότε η συνδρομή θα τερματιστεί χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
  Η αγορά σας είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για το τέλος συνδρομής σας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε τη συνδρομή σας, αλλά ο τερματισμός θα ισχύει μόνο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής. Επιπλέον, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω όρων της αρχικής αγοράς της συνδρομής σας, δεν θα σας επιστραφεί κανένα από τα τέλη συνδρομής που καταβλήθηκαν για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής κατά την ακύρωση. Για ακύρωση, μπορείτε να στείλετε ένα email στο [email protected].
 6. ΔιαφορέςΕάν προκύψει διαφορά σχετικά με τα τέλη μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας και η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μεταξύ των μερών ο Πελάτης συμφωνεί, με βάση τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, να διευθετήσει τα ποσά μείον το αμφισβητούμενο ποσό και τα δύο μέρη αποφασίζουν να προσπαθήσουν να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό σε σχέση με το αμφισβητούμενο ποσό. Για το ποσό που θεωρείται αμφισβητούμενο με καλή πίστη, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην Εταιρεία γραπτή δήλωση κατά ή πριν την ημερομηνία που το ποσό καθίσταται οφειλόμενο, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της διαφοράς και το ποσό που ο Πελάτης επιδιώκει να παρακρατήσει.

4. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνη του Πελάτη

 1. Περιεχόμενο/Δεδομένα. Ο Πελάτης είναι ελεύθερος εντός του πεδίου εφαρμογής αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και των δικαιωμάτων που του παρέχονται βάσει του σχετικού Σχεδίου Συνδρομής για χρήση και λειτουργία του Λογισμικού Qobrix για τον επιδιωκόμενο σκοπό του. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Qobrix απέναντι στην Εταιρεία, τους ανατιθέμενους χρήστες και οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη χρήση του Λογισμικού Qobrix από τους Πελάτες (και τους ανατιθέμενους Χρήστες υπό την Εταιρεία).
 2. Δεδομένα Πελάτη. Ο Πελάτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία των Δεδομένων του. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να παρέχει Δεδομένα Πελάτη στην Εταιρεία και να χρησιμοποιεί Δεδομένα Πελάτη κατά τη διάρκεια ή / και μέσα στην περίοδο των συνδρομητικών υπηρεσιών που παρέχονται από η Εταιρεία μέσω της χρήσης του Λογισμικού Qobrix. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία των Δεδομένων Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι τα Δεδομένα Πελάτη ελήφθησαν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμων περί απορρήτου δεδομένων) και ότι ο Πελάτης έχει λάβει όλες τις κατάλληλες συγκαταθέσεις για οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη.
 3. Επικοινωνία με τρίτα μέρη Η Εταιρεία και το Λογισμικό Qobrix δεν κοινοποιούν και δεν αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται σε τρίτους, εκτός εάν αυτή η κοινοποίηση έχει εγκριθεί από τον Πελάτη ή εάν κριθεί απαραίτητο, δεδομένης της φύσης των οδηγιών του Πελάτη και των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, ή εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο ή από κάποια άλλη δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που η Εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, θα διασφαλίσει ότι ο Πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο. Για οποιαδήποτε επικοινωνία προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη σε τρίτα μέρη, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε σχέση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://qobrix.com/el/όροι-παροχής-υπηρεσιών/
 4. Υποχρεώσεις σχετικά με ανατιθέμενους χρήστες. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ανατιθέμενοι Χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητάότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών από οποιονδήποτε ανατιθέμενο Χρήστη και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη καθόσον παρέχει μόνο το Λογισμικό Qobrix αλλά δεν ελέγχει τη χρήση που γίνεται από Πελάτες και έχει ανατιθέμενους Χρήστες. Ο Πελάτης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη (i) φύλαξη οποιωνδήποτε μοναδικών ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης και (ii) των δραστηριοτήτων που διεξάγονται βάσει των διαπιστευτηρίων χρήστη. Ο Πελάτης θα λάβει επίσης όλα τα μέτρα όσο το δυνατόν πιο εύλογα για να ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε υποψία κατάχρησης του Λογισμικού Qobrix ή οποιαδήποτε άλλη γνωστή ή ύποπτη παραβίαση της ασφάλειας.
 5. Λοιπές υποχρεώσεις Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προβεί σε καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  1. Στη δημοσίευση, μεταφόρτωση, γνωστοποίηση, υποβολή ή μετάδοση οποιουδήποτε από τα Δεδομένα Πελάτη που: (i) παραβιάζει, καταχράται ή ιδιοποιείται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, τα ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσίευσης ή απορρήτου, (ii) παραβιάζει ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα παραβίαζε οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη, (iii) είναι δόλιο, ψευδές, παραπλανητικό ή απατηλό, (iv) είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο ή προσβλητικό. (v) προωθεί τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος, την παρενόχληση ή τη βλάβη εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, (vi) είναι βίαιο ή απειλητικό ή προωθεί βία ή ενέργειες που απειλούν οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, ή (vii) προωθεί παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή ουσίες.
  2. Στην πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων μερών του λογισμικού, των υπολογιστικών μας συστημάτων ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παρόχων μας.
  3. Στην προσπάθεια να διερευνήσει, να σαρώσει ή να ελέγξει την ευπάθεια οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου Qobrix ή να παραβιάσει τυχόν μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας.
  4. Στην αποφυγή, παράκαμψη, αφαίρεση απενεργοποίηση, καταστροφή, αποκρυπτογράφηση ή παράβλεψη με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε τεχνολογικό μέτρο που εφαρμόζεται από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους παρόχους της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου άλλου χρήστη) για την προστασία του λογισμικού.
  5. Στην προσπάθεια πρόσβασης σε ή αναζήτησης του λογισμικού ή του περιεχομένου που μας ανήκει ή λήψη του περιεχομένου που μας ανήκει από το λογισμικό μέσω της χρήσης οποιασδήποτε μηχανής, λογισμικού, εργαλείου, μέσου, συσκευής ή μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων αραχνών, ρομπότ, ανιχνευτών, εργαλείων εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοια) εκτός από το λογισμικό ή / και τα μέσα αναζήτησης που παρέχονται από την Insightly ή άλλα γενικά διαθέσιμα προγράμματα περιήγησης ιστού τρίτων.
  6. Να μην χρησιμοποιεί και να μην εκκινεί οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των “ρομπότ”, “αράχνες” ή “αναγνωστών εκτός σύνδεσης”, που στέλνει περισσότερα μηνύματα αιτήματος στους διακομιστές μας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο από ό, τι ένας άνθρωπος μπορεί εύλογα να παράγει την ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης.
  7. Να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο που καταστρέφει, απενεργοποιεί, υπερφορτώνει ή υποβαθμίζει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, να μην επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογισμικό, να μην αποκτήσει πρόσβαση στο λογισμικό διαφορετική από τη διεπαφή μας και να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή απαγορεύεται υπό τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
  8. Να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό ή το περιεχόμενο που μας ανήκει ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
  9. Στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης, αποσύνθεσης, αποσυναρμολόγησης ή αναστροφής μηχανικού οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παροχή του λογισμικού ή του περιεχομένου που μας ανήκει.
  10. Να μην παρέμβει ή να προσπαθήσει να παρέμβει στην πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής ιού, υπερφόρτωσης, κατακλυσμού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή βομβαρδισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογισμικού.
  11. Να μην συλλέγει και να μην αποθηκεύει τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από το λογισμικό από άλλους χρήστες του λογισμικού χωρίς τη ρητή άδειά τους.
  12. Να μην προσποιείται ή να παραπλανήσει για τη σχέση του με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα.
  13. Να μην παραβιάσει τυχόν ισχύον νόμο ή κανονισμό.
  14. Να μην ενθαρρύνει και να μην επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να προβεί σε οποιανδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες

5. Διάρκεια και Λήξη.

  1. Διάρκεια και Τερματισμός. Η Συμφωνία θα βρίσκεται σε ισχύ, εκτός εάν τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος, κατόπιν αποστολής γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών από το ένα μέρος στο άλλο για την πρόθεσή του να μην την ανανεώσει. Μετά την αρχική συνδρομή, η συνδρομή θα ανανεωθεί αυτόματα για τον επόμενο μήνα.
  2. Αποτελέσματα τερματισμού. Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της συνδρομής, η Εταιρεία δεν θα παρέχει πλέον καμία συνδρομητική υπηρεσία στον Πελάτη και ο Πελάτης και στους ανατιθέμενοι Χρήστες του θα παύσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συνδρομής. Οποιοσδήποτε τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα της Εταιρείας σε οποιεσδήποτε οφειλόμενες πληρωμές.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας .
  2. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί το Λογισμικό Qobrix κατά παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σημαίνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα, τεχνογνωσία, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων και άλλα παρόμοια δικαιώματα ή υποχρεώσεις, είτε είναι εγγεγραμμένα είτε όχι σε οποιαδήποτε χώρα. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την κατοχή και την ιδιοκτησία του Λογισμικού Qobrix παραμένουν πάντοτε στην Εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα στη συνολική δομή, εγχειρίδια, έγγραφα και προγράμματα, είτε είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή είτε εξ αποστάσεως. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, να τροποποιεί, να μεταφράζει ή να αλλοιώνει με άλλο τρόπο το Λογισμικό Qobrix εξολοκλήρου ή εν μέρει και δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να παραχωρήσει οποιαδήποτε άδεια ή άλλο δικαίωμα σε σχέση με το Λογισμικό Qobrix.
  3. Λογότυπο και όνομα.Το λογότυπο και το όνομα του λογισμικού Qobrix προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή / και εμπορικές επωνυμίες ή / και εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Qobo Ltd και ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί, να τα αντιγράφει, τα αφαιρεί ή να τα αποκρύπτει χωρίς την έγγραφη άδεια και συγκατάθεση της εταιρείας

7. Εγγύηση, αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

  1. Η Εταιρεία θα παρέχει το Λογισμικό Qobrix καταβάλλοντας την εύλογη φροντίδα και δεξιότητες. Η επιθυμία της Εταιρείας είναι να παρέχει μια Υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα λόγω παραγόντων πέρα από τον έλεγχό της. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του λογισμικού ή του υλικού που διατίθεται ως μέρος της Υπηρεσίας θα είναι σωστή, ακριβής, έγκαιρη ή με άλλο τρόπο αξιόπιστη. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Λογισμικό Qobrix θα είναι αδιάλειπτο ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι η Υπηρεσία ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη, είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται και ενημερώνονται στο Λογισμικό Qobrix είναι όσο το δυνατόν εμπορικά ακριβέστερες και ότι τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα υλικού συστήματος, υπηρεσίας ή βάσης δεδομένων θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατό.
  2. Η Εταιρεία δεν εγγυείται την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την συνέπεια και την ακρίβεια του Λογισμικού Qobrix για οποιονδήποτε σκοπό. Το λογισμικό Qobrix παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η Εταιρεία με το παρόν αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σχετικά με το Λογισμικό Qobrix, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεκμαρτών εγγυήσεων και προϋποθέσεων καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παράβαση.
  3. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή των μεταβιβάσεων ή δεδομένων της Εταιρείας, οποιουδήποτε υλικού ή δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται ή δεν αποστέλλονται ή δεν λαμβάνονται, ή για ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού Qobrix.
  4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο ή συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου μέρους ή παραβίαση των δικαιωμάτων κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αποστέλλεται χρησιμοποιώντας ή / και που περιλαμβάνεται στο Λογισμικό Qobrix από οποιονδήποτε τρίτο.
  5. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία συμβατική ευθύνη ή άλλωσπως για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη η Εταιρεία ή ανατιθέμενοι Χρήστες ή τρίτα πρόσωπα που χρησιμοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Λογισμικό Qobrix, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει ως συνέπεια τυχόν σφαλμάτων, καθυστερήσεων, διακοπών ή βλαβών στο Λογισμικό Qobrix ή ανακρίβειες ή σφάλματα στη χρήση του Λογισμικού Qobrix ή πληροφορίες και περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτό και το αποκλείει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών .
  6. Εάν ο Πελάτης είναι δυσαρεστημένος με οποιοδήποτε τμήμα του Λογισμικού Qobrix ή με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η μοναδική και αποκλειστική λύση της Εταιρείας είναι να διακόψει τη χρήση του Λογισμικού Qobrix και των σχετικών ιστότοπων.
  7. Η Εταιρεία δεν είναι υπόλογη ή υπεύθυνη για τη διαγραφή, διόρθωση, καταστροφή, ζημιά, απώλεια ή αποτυχία αποθήκευσης τυχόν Δεδομένων Πελατών που προκλήθηκε από τον Πελάτη ή τους Ανατιθέμενους Χρήστες του.
  8. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις και οποιαδήποτε άλλη διάταξη που περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, το ποσό της συνδρομής βάσει ενός συγκεκριμένου Σχεδίου Συνδρομής που έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια των 12 (δώδεκα) μηνών πριν από αυτήν την αξίωση.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αξίωσης μπορεί να έχει η Εταιρεία εναντίον του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, για αποζημίωση της Εταιρείας, των μητρικών, θυγατρικών, συνεργατών, αξιωματούχων και υπαλλήλων της, για οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση, απαίτηση ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων, που ενδεχομένως να υποστεί η Εταιρεία ή / και να αποζημιώσει την Εταιρεία για το κέρδος που λαμβάνει ο Πελάτης κατά παράβαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως και να διατηρήσει την Εταιρεία, τις μητρικές της, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες της, τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους της, ελεύθερη ευθύνης από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης ή ζημίας, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων, που προέρχονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που προκύπτει από τη χρήση του λογισμικού και για όλες τις απώλειες, κόστη, ενέργειες, αξιώσεις, έξοδα ή υποχρεώσεις που επιβλήθηκε στην ή υπέστη άμεσα η Εταιρεία ή τα μέλη της, λόγω της μη τήρησης των παρόντων Όρων από τον Πελάτη.

Ο Πελάτης θα υπερασπιστεί την Εταιρεία ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που έχει υποβληθεί ή ασκηθεί εναντίον της Εταιρείας από τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι τα Δεδομένα Πελατών, οι Διαφημίσεις Πελατών ή η χρήση του IP της Εταιρείας από τον Πελάτη κατά παράβαση της Συμφωνίας, παραβιάζει ή υπεξαιρεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία («αξίωση εναντίον εταιρείας») και θα αποζημιώσει την Εταιρεία από τυχόν ζημιές, δικηγορικά έξοδα και έξοδα που κατακυρώθηκαν τελικά κατά της Εταιρείας ως αποτέλεσμα ή για τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία βάσει διακανονισμού που έχει εγκριθεί από δικαστήριο μίας αξίωσης κατά εταιρείας.

 

9. Λοιπά θέματα.

  1. Διαφήμιση. Η Εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει το όνομα και το λογότυπο του Πελάτη σε μια λίστα πελατών της Εταιρείας, διαδικτυακά ή σε διαφημιστικό υλικό, υλικό πωλήσεων ή προωθητικό υλικό. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αναφέρει προφορικά τον Πελάτη ως πελάτη της Εταιρείας.
  2. Εφαρμοστέο Δίκαιο.Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Συνδρομητής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.
  3. Ανωτέρα Βία. Η μη εκτέλεση αυτών των όρων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θα δικαιολογείται εάν αυτή η μη εκτέλεση προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο πέρα από εύλογο, συμπεριλαμβανομένων απεργιών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, κυβερνητικών πράξεων ή εντολών ή περιορισμών, αποτυχίας προμηθευτών ή άλλου λόγου όπου η αποτυχία εκτέλεσης είναι πέραν του εύλογου ελέγχου του εν λόγω μέρους.
  4. Τροποποιήσεις. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο Λογισμικό Qobrix της Εταιρείας από καιρό εις καιρό με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις δεν μειώνουν ουσιαστικά τις λειτουργίες ή τα χαρακτηριστικά του Λογισμικού Qobrix της Εταιρείας.
  5. Ολότητα της συμφωνίας και διαχωρισμός. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας θεωρηθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή άκυρο ή ανεφάρμοστο εξολοκλήρου ή εν μέρει, η παρούσα Συμφωνία θα εξακολουθήσει να ισχύει ως προς τις άλλες διατάξεις της και ως προς το υπόλοιπο της σχετικής διάταξης.
   Η παρούσα Συμφωνία, όπως τροποποιείται από καιρό εις καιρό, μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε οποιονδήποτε από τους όρους της, περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο που καλύπτεται και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή τρέχουσες ανακοινώσεις και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας σχετικά με το Λογισμικό Qobrix.
  6. Γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας Συμφωνίας γίνεται για τις απαιτήσεις της κάθε χώρας και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Αγγλικής και οποιασδήποτε μη Αγγλικής έκδοσης, θα υπερνικά η αγγλική έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφοράς, τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι έχουν ζητήσει τη σύνταξη της παρούσας Συμφωνίας και όλων των σχετικών εγγράφων στα Αγγλικά.